fcpa sankcje konsekwencje kary

Artykuł

FCPA - Sankcje i konsekwencje za naruszenie

Co grozi za naruszenie Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)?

Sankcje karne za naruszenie FCPA:

 • dawanie lub przyzwolenie na dawanie łapówek
  • do 2 milionów dolarów (firmy) w postępowaniu karnym
  • do 250 tys. dolarów i do 5 lat więzienia (osoby) w postępowaniu karnym
  • oraz dodatkowo do 16 tys. dolarów w postępowaniu cywilnym (firmy, osoby)
 • oszukańcza rachunkowość, brak odpowiednich kontroli wewnętrznych i procedur
  • do 25 milionów dolarów (firmy) w postępowaniu karnym
  • do 5 milionów dolarów i do 20 lat więzienia (osoby) w postępowaniu karnym
  • oraz dodatkowo do 150 tys. dolarów (osoby) i do 725 tys. (firmy) w postępowaniu cywilnym

Sąd może jednak nałożyć znacznie wyższą karę tj. do wysokości dwukrotności osiągniętych korzyści osiągniętych po zapłaceniu łapówki.

Kara nałożona na osoby nie może zostać zapłacona przez firmę zlecającą (np. pracodawcę).

Dodatkowo, firmy mogą zostać zawieszone lub pozbawione prawa do kontraktów publicznych.

Oprócz bezpośrednich konsekwencji naruszenia FCPA tj. nałożonych kar, należy także wziąć pod uwagę utratę reputacji, koszty obsługi prawnej, wewnętrzne koszty obsługi przez firmę, odroczenie planowanych transakcji M&A.

Czy ta strona była pomocna?