Artykuł

Czy obszar zakupów w twojej firmie jest bezpieczny?

10 kluczowych pytań

Zakupy to obszar wymagający szczególnej uwagi w kontekście przeciwdziałania ryzyku nadużyć. Wysoka świadomość etyczna pracowników działów zakupów, sprawne procedury weryfikacji dostawców oraz aktywna analiza danych to niektóre z elementów sprawnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć w łańcuchu dostaw.

Zapraszamy do autodiagnozy i chwili refleksji nad obecną sytuacją w Państwa firmie. 

 1. Czy Państwa organizacja posiada wyodrębnioną politykę etyczną dotyczącą pracowników działu zakupów?
 2. Czy posiadacie Państwo komitet etyczny doradzający w ramach procesu zakupowego?
 3. Czy Państwa organizacja przeprowadza regularną ocenę ryzyka nadużyć?
 4. Czy Państwa organizacja ma wdrożony proces regularnego monitorowania dokonywanych zakupów?
 5. Czy przeprowadzacie Państwo analizy due diligence wobec dostawców przed nawiązaniem współpracy?
 6. Czy dokonujecie Państwo regularnej weryfikacji bazy danych dostawców w celu oznaczenia kontrahentów, z którymi współpraca nie jest prowadzona?
 7. Czy Państwa organizacja dokonuje śledczej analizy danych zawartych w bazie dostawców celem wykrycia potencjalnych nieprawidłowości oraz anomalii?
 8. Czy dokonujecie Państwo analizy ex post stwierdzonych i zbadanych przypadków nadużyć w celu zapobiegania ich w przyszłości?
 9. Czy dokonaliście Państwo analizy segregation of duties w dziale zakupów?
 10. Czy obowiązujący w Państwa organizacji kanał anonimowego informowania o nieprawidłowościach (tzw. whistleblowing channel) jest udostępniony również jednostkom trzecim, w tym dostawcom?

 

Rozbudowana ankieta diagnozująca ryzyko łańcucha dostaw

Jeżeli pytania po lewej wzbudziły Państwa zainteresowanie, to uprzejmie zachęcamy do przejścia szerszej diagnozy. 

Wypełnij ankietę i podaj adres e-mail, aby otrzymać bezpłatną ocenę

Wyłudzenia VAT w łańcuchu dostaw - studium przypadku

Nasze ostatnie doświadczenia pokazują, że różnego typu przedsiębiorstwa są wplątywane w proceder, jakim są wyłudzenia VAT (np. karuzela VAT). Co gorsze podmioty te nie są tego świadome, a mogą ponieść bardzo dotkliwe konsekwencje z tego tytułu, w tym konsekwencje finansowe.

Zgodnie z art. 105a ustawy o VAT nabywca towarów odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe sprzedającego. Odpowiedzialność ta dotyczy sytuacji, w których spełnione są określone warunki. 

Prześledźmy studium przypadku:

Przedsiębiorstwo będące operatorem sieci sklepów wielkopowierzchniowych zaangażowało Deloitte Forensic Center w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w obszarze działalności B2B. Podejrzenie dotyczyło możliwości wykorzystania klienta w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku VAT. Naszym zadaniem było pomóc klientowi w ocenie zasadności tych podejrzeń. W tym celu wykonano następujące prace:

 • we współpracy z biurami Deloitte w innych krajach przeanalizowano powiązania między dostawcami i odbiorcami klienta (polskimi i zagranicznymi),
 • przeanalizowano korespondencję elektroniczną kluczowych pracowników odpowiedzialnych za zakupy i sprzedaż w segmencie B2B.

Wyniki prac pozwoliły wskazać klientowi łańcuchy transakcji o wysokim ryzyku nieprawidłowości, w przypadku których zakup i sprzedaż miały miejsce z wzajemnie powiązanymi podmiotami. 

Przeczytaj więcej na ten temat:

Czy ta strona była pomocna?