Technologia wykrywania nadużyć

Usługi

Technologia wykrywania nadużyć

Polska

Zespół ds. technologii wykrywania nadużyć opracowuje i wykorzystuje najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne do pozyskiwania, wyszukiwania, analizy i wizualizacji dużych, złożonych zbiorów danych. Umożliwia to naszym klientom zebranie informacji o podstawowym znaczeniu w przypadku sporów sądowych, dochodzeń oraz spraw dotyczących przestępstw regulacyjnych i finansowych.

Rozwinięte organizacje stosują obecnie różnorodne systemy, umożliwiające szybkie tworzenie, wysyłanie, wyszukiwanie i przechowywanie danych dla celów automatyzacji prowadzonej działalności. Ilość i różnorodność produkowanych danych może jednak nastręczać trudności. Ma to miejsce szczególnie w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia przeglądu i analizy tych danych dla celów procesu sądowego, dochodzenia czy zaspokojenia żądań regulatorów.

W takich przypadkach ustalanie faktów, niezależnie od tego, czy dotyczą działań sprzecznych z prawem, złych praktyk biznesowych, czy też nadużyć, może być procesem czasochłonnym, kosztownym i bardzo ryzykownym. Proces zbierania, przeglądu, analizy i tworzenia dokumentów w formie elektronicznej, audio i papierowej wymaga doświadczenia i umiejętności specjalistycznych.

Nasz zespół pomaga klientom szybko i sprawnie uporać się z dużą liczbą danych. Współpracując z ekspertami Deloitte na całym świecie, zapewniamy szerokiej rzeszy klientów - od wielkich firm międzynarodowych do małych startupów technologicznych - rozwiązania technologiczne i wsparcie analityczne. Wykonywane przez nas prace mają coraz bardziej specjalistyczny charakter, obejmują bowiem takie dziedziny jak zaawansowana analityka, wizualizacja, techniki geoprzestrzenne i najnowsze technologie analizy danych.

Nasz zespół ds. technologii wykrywania nadużyć skupia specjalistów z dwóch najważniejszych dyscyplin:

  • Forensic Analytics 
  • Deloitte Discovery 

Forensic, AML i compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog