FUTURE OF FINANCE - Bezpłatny cykl wydarzeń Deloitte

Artykuł

FUTURE OF FINANCE - Bezpłatny cykl wydarzeń Deloitte

Wyzwania przyszłości skierowane do działów finansowych

Future of Finance – to cykl, który ma za zadanie przedstawić wyzwania, ryzyka, trendy w zarządzaniu finansami, takie z którymi powinien zapoznać się zarówno pion finansów, CFO, jak i zarząd czy rada nadzorcza firmy.

WEBINARY

Działy finansowe wobec wyzwań przyszłości. Deloitte & Shell
W 2018 roku Deloitte przewidział 8 trendów zmian w finansach. Czy te przewidywania były trafne? Czy może warto je zrewidować?

Gość Specjalny: Łukasz Nowicki
Upstream FP&A Lead z firmy Shell

20 marca 2023 r., godz. 14:00-15:00

Szczegóły Obejrzyj nagranie

CAPEX/OPEX a inwestycje w rozwiązania chmurowe. Deloitte & Google Cloud

Dyskusja o doświadczeniach i wyzwaniach związanych z transformacją do chmury. Wskazówki o tym jak przygotować się do tego procesu, także w sytuacji, gdy biznesowe korzyści transformacji chmury są kwestionowane przez wewnętrzne funkcje, takie jak finanse, księgowość i podatki.

3 kwietnia 2023 r., godz. 14:00-15:00

Szczegóły Obejrzyj nagranie

Jak firmy i działy finansowe powinny przygotować się do raportowania czynników ESG?

Świadomość społeczna dotycząca oddziaływania biznesu na środowisko dramatycznie wzrosło, a przedsiębiorstwa odczuwają już skutki finansowe i gospodarcze zmieniających się oczekiwań interesariuszy.

15 maja 2023 r., godz. 14:00-15:00

Szczegóły Obejrzyj nagranie

Blockchain w sektorze bankowym

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe wykorzystanie technologii Blockchain i rozproszonych rejestrów (DLT) w sektorze finansowym. Są to elementy, które mogą być inspiracją i pokazują możliwości firmom z innych branż. Zdecentralizowane finanse (DeFi) to ciągle nowy obszar rynku finansowego, posiadający spory potencjał do przemodelowania sposobu funkcjonowania sektora finansowego, który oferuje odejście od architektury zcentralizowanej i potrzeby stosowania zaufanego pośrednika.

31 maja 2023 r., godz. 14:00-15:00

Szczegóły Obejrzyj nagranie

Transformacja cyfrowa podatków - szanse i zagrożenia dla Twojej firmy

Transformacja cyfrowa nie jest jedynie zagadnieniem dalekiej przyszłości a faktem, który już dziś wpływa na wszystkie dziedziny życia, w tym na pracę działów podatkowych. Wielu specjalistów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, by analizować dane, automatyzować wykonywanie rutynowych czynności, zapewnić zgodność i aktualność danych w czasie rzeczywistym. Główna zaletą i korzyścią z postępującej cyfryzacji jest uwolnienie czasu ekspertów, którzy mogą się zająć działaniami wymagającymi konceptualizacji, czy ich ekspertyzy.

14 czerwca 2023 r., godz. 10:00-11:00

Szczegóły Obejrzyj nagranie

Treasury – Przyszłość departamentu Skarbu

Spotkanie skierowane jest do osób z zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami, m.in. dla CFO, dyrektorów finansowych, pracowników departamentu skarbu, rachunkowości oraz controllingu.

12 września 2023 r., godz. 14:00-15:00

Szczegóły Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?