Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych nr 12

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12:
 
  • Działalność RMSR w II kwartale 2015 roku
  • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Wpływ zmian na podmioty z sektora nieruchomościowego
  • Nowy standard dotyczący instrumentów finansowych zmienia zasady klasyfikacji aktywów i tworzenia odpisów na aktywach finansowych. Wpływ zmian na podmioty z sektora ubezpieczeniowego.
 
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12
Czy ta strona była pomocna?