Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych nr 6

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6

  • Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012
  • Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami
  • Aspekty praktyczne: testowanie aktywów niefinansowych na utratę wartości wg MSSF
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6
Czy ta strona była pomocna?