Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych nr 7

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7

  • Działalność RMSR w III kwartale 2012
  • Spojrzenie z bliska: Rachunkowość zabezpieczeń z wykorzystaniem opcji finansowych i strukturyzowanych instrumentów pochodnych
  • Rachunkowość w branży produkcyjnej - zmiany zasad rachunkowości zabezpieczeń
  • MSSF które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7
Czy ta strona była pomocna?