Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych nr 8

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8

  • Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013
  • Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej zgodnie z MSSF 13
  • Krytyczne obszary sprawozdawczości finansowej w niepewnych czasach gospodarczych
  • Przegląd nowych i zmienionych MSSF
  • Zestawienie MSSF, które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE
  • Rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8
Czy ta strona była pomocna?