Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

Zamknięcie roku 2021

Biuletyn MSSF (luty 2022)

Biuletyn MSSF nr 01/2022

Wciąż trwająca pandemia, nadal jest istotnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę światową i może w różny sposób oddziaływać na sprawozdawczość finansową, budząc szczególne zainteresowanie inwestorów i regulatorów oraz kształtując zmiany wymogów sprawozdawczych.

Najnowsze wydanie biuletynu zawiera m.in. następujące zagadnienia:

  • Zmiana klimatu i sprawozdawczość finansowa w firmie
  • Skutki pandemii, niepewność i sprawozdawczość finansowa
  • Waluta i hiperinflacja
  • Istotne decyzje programowe Komitetu Interpretacyjnego MSSF

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom 
(luty 2022)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?