Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF obecne i przyszłe wyzwania

Analizy

Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF obecne i przyszłe wyzwania

Maj 2021

Konferencja organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Spotkanie jest bezpłatne dla członków SEG oraz klientów Deloitte.

Agenda:

1. Zmiany do MSSF

  • zmiany do MSSF 16 „Leasing” - ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid-19 po 30 czerwca 2021 r.
  • zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia – koszt wypełnienia umowy
  • zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania
  • zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe

2. Ujawnienia odnośnie inwestycji we wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone

  • sumaryczne informacje finansowe oraz ich uzgodnienie do wartości bilansowej udziałów
  • wartość godziwa
  • nieujęty udział w stratach

3. Rekomendacje KIMSF w zakresie prezentacji faktoringu odwróconego (supply chain financing)

4. Zmiany w MSSF dotyczące reformy IBOR – Faza 2

  • wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań finansowych oraz na umowy leasingowe i ubezpieczeniowe
  • praktyczne udogodnienia, wyzwania operacyjne
  • wymagane ujawnienia

Szczegóły

27 maja 2021 r.,

godz. 10:00-11:30

Zapisz się na wydarzenie

Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF obecne i przyszłe wyzwania

 

Prowadzący

     
pl_monika_jakubczy_small.jpg (200×200)   pl_miroslaw_kachniewski_small.jpg (200×200)  

Monika Jakubczyk
Biegły Rewident
Partner
Audit & Assurance Deloitte

E-mail: mjakubczyk@deloittece.com
tel: +48 609 19 43 75

 

Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu , Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych


E-mail: mkachniewski@seg.org.pl
tel: + 48 501 742 833

 

 

 

Prelegenci

pl_ola_rytko_small.jpg (150×150)   pl_marcin_samolik_small.jpg (150×150)   pl_krzysztof_supera_small.jpg (150×150)

Aleksanda Rytko
Biegły Rewident
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte

E-mail: arytko@deloittece.com
tel: +48 664 199 181

 

Marcin Samolik
Biegły Rewident
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte


E-mail: msamolik@deloittece.com
tel: 48 618 824 257

 

Krzysztof Supera
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte


E-mail: ksupera@deloittece.com
tel: 48 662 155 548

 

Kontakt

pl_justyna_starosielec_small.jpg (150×150)

Justyna Starosielec
Manager
Audit & Marketing Deloitte


E-mail: jstarosielec@deloittece.com
tel: +48 696 687 110

Czy ta strona była pomocna?