Wyzwania raportowania rocznego za 2020

Analizy

Wyzwania raportowania rocznego za 2020

Zamknięcie roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii

Deloitte oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych po raz kolejny organizują konferencję w ramach tematu sprawozdawczości rocznej MSSF. Tym razem grono ekspertów opowie o wyzwaniach „Zamknięcia roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii", które odbędzie się 19 stycznia 2021 roku w godz. 10:00-11:30 w formie on-line.
 

Podczas webinarium omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

Ogólne wytyczne regulatorów – priorytety i wytyczne ESMA
Wyzwania przed jakimi stanęły podmioty z wielu branż w roku 2020 są przedmiotem zainteresowań akcjonariuszy, kadry zarządzającej, ale także regulatorów. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaadresował wyzwania, przed jakimi stoi europejska gospodarka w publikacji zawierającej priorytety i wytyczne w zakresie raportowania informacji finansowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na następujące obszary:

  • metody kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych (ECL) uwzględniające zmiany założeń wynikających bezpośrednio z COVID-19 i uwzględniające komponent dotyczący zdarzeń przyszłych (forward looking)
  • ujawnienia dotyczące ryzyka płynności w czasach podwyższonej niepewności
     

MSSF 16 – zmiany do standardu
Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową jest powszechny i niepewny co do czasu trwania. Pandemia COVID-19 poważnie wpływa na podmioty gospodarcze, dlatego wielu leasingodawców udzieliło lub oczekuje się, że udzieli pomocy ekonomicznej leasingobiorcom w postaci ulg w spłacie czynszu, które, w niektórych przypadkach, wynikają z wprowadzonych przez władze państw przepisów antykryzysowych. Ulgi w spłacie czynszu obejmują między innymi wakacje czynszowe lub obniżone opłaty za czynsz przez pewien okres, po których mogą nastąpić wyższe opłaty za czynsz w przyszłych okresach. W przypadku zmiany opłat leasingowych konsekwencje księgowe będą zależeć od tego, czy zmiana ta spełnia definicję zmiany leasingu.

W maju 2020 r. RMSR przedstawiła praktyczne rozwiązanie, które pozwala leasingobiorcom (ale nie leasingodawcom):

  • nie oceniać, czy ulgi w spłacie czynszu, które są bezpośrednim skutkiem pandemii COVID-19 i spełniają określone warunki, są modyfikacjami leasingu, 
  • a zamiast tego uwzględniać te ulgi w wyniku finansowym, tak jakby nie były one modyfikacją leasingu.
     

Definicja przedsięwzięcia pod MSSF 3 – konsekwencje zmian
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa definicja przedsięwzięcia, która może spowodować, że mniej przejęć niż dotychczas będzie rozliczanych jako nabycie przedsięwzięcia (biznesu). Oprócz zmiany brzmienia definicji, Rada MSR przedstawiła także dodatkowe objaśnienia jej stosowania, m.in. wytyczne, które pomagają ustalić, czy przejęto znaczący proces. Ponadto, wprowadzono możliwość skorzystania z dobrowolnego testu koncentracji, który pozwala na uproszczoną ocenę czy nabyty zestaw działań i aktywów nie jest przedsięwzięciem. W trakcie konferencji omówione zostaną zmiany do definicji oraz nowe wytyczne.


Połączenia pod wspólną kontrolą – najnowsze propozycje Rady MSR
Większość obserwowanych na rynku transakcji przejęć spółek czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa to tak zwane połączenia pod wspólną kontrolą. Jednocześnie, tego typu transakcje są wyłączone z zakresu MSSF 3, co zmusza kierownictwo przejmującej jednostki do wypracowania własnej polityki rachunkowości. To powszechnie znana luka w MSSF powodująca sporo rozbieżności w praktyce. Dlatego Rada MSR już od wielu lat ma na swojej agendzie projekt opracowania odpowiednich wytycznych w tym zakresie. W trakcie konferencji omówione zostaną wstępne propozycje Rady co do ujęcia księgowego takich transakcji, opublikowane w Discussion Paper w listopadzie 2020 roku.

Szczegóły

19 stycznia 2021 r.,

godz. 10:00-11:30

Zapisz się na wydarzenie

 

Prowadzący

     
pl_monika_jakubczy_small.jpg (200×200)   pl_miroslaw_kachniewski_small.jpg (200×200)  

Monika Jakubczyk
Biegły Rewident
Partner
Audit & Assurance Deloitte

E-mail: mjakubczyk@deloittece.com
tel: +48 609 19 43 75

 

Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu , Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych


E-mail: mkachniewski@seg.org.pl
tel: + 48 501 742 833

 

 

 

Prelegenci

pl_ola_rytko_small.jpg (150×150)   pl_marcin_samolik_small.jpg (150×150)   pl_krzysztof_supera_small.jpg (150×150)

Aleksanda Rytko
Biegły Rewident
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte

E-mail: arytko@deloittece.com
tel: +48 664 199 181

 

Marcin Samolik
Biegły Rewident
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte


E-mail: msamolik@deloittece.com
tel: 48 618 824 257

 

Krzysztof Supera
Starszy Menedżer
Audit & Assurance Deloitte


E-mail: ksupera@deloittece.com
tel: 48 662 155 548

 

Kontakt

pl_justyna_starosielec_small.jpg (150×150)

Justyna Starosielec
Manager
Audit & Marketing Deloitte


E-mail: jstarosielec@deloittece.com
tel: +48 696 687 110

Czy ta strona była pomocna?