Rozwiązania

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zgodność z MSSF jest nieuchronnym wymogiem dla firm polskich jak również firm działających poza rynkiem krajowym. A więc praktycznie dla każdego, gdyż nasze pełne członkostwo w UE i coraz większa presja na przejrzystość sprawozdawczości finansowej skłaniają do podjęcia wysiłku zgodności z MSSF.

Usługi z zakresu MSSF obejmują:

  • Doradztwo przy implementacji MSSF - obejmujące opracowanie planu implementacji MSSF oraz aktywną pomoc przy identyfikacji i szacowaniu wartościowych różnic wynikających z zastosowania MSSF.
  • Konsultacje - obejmują opracowanie opinii na temat stosowania regulacji MSSF jak również regulacji prawa polskiego z zakresu rachunkowości.
  • Szkolenia - obejmują szkolenia teoretyczne jak i warsztatowe z zakresu regulacji i zmian w regulacjach MSSF oraz krajowych zasad rachunkowości. Szkolenia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

Chcemy służyć Państwu pomocą, także poprzez treści MSSF prezentowane na naszych stronach. Mamy nadzieję, że nasze materiały będą rzeczową pomocą dla wszystkich firm przygotowujących się do składania sprawozdań finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami.