Enabling Services

Kariera w Deloitte

Enabling Services

Enabling Services to nie tylko wsparcie płynności wszystkich procesów w Deloitte, ale także serce naszej firmy. Tworzą je różnorodne środowiska zgranych i wspierających ludzi, których siłą jest komunikacja, umiejętność budowania relacji i dostrzeganie tego co należy usprawniać. Pośród wielu zespołów ES znajdziesz szerokie możliwości rozwoju i kreowania swojej ścieżki kariery.

W Dziale Enabling Services wspomagamy kluczowe procesy, które zapewniają płynną pracę i rozwój Deloitte.

Zobacz aktualne oferty pracy

Poznaj nasze zespoły:

Dział administracyjny w swoich kompetencjach posiada większość obowiązków związanych z organizacją „życia” firmy. Do głównych zadań zespołu należą:

 • Administrowanie pomieszczeniami Biura oraz nadzór nad ich konserwacją i obsługą techniczną;
 • Dbanie o odpowiednie zaopatrzenie biura w niezbędne materiały biurowe, zamawianie urządzeń biurowych, ich serwis i zakup wyposażenia firmy oraz nadzór nad ich rozdysponowaniem;
 • Zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura;
 • Zamawianie napraw i przeglądów elementów wyposażenia oraz sprzętu biurowego;
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń biurowych w tym za utrzymanie czystości w pomieszczeniach;
 • Koordynacja wykorzystania powierzchni biurowej;
 • Zarządzanie flotą samochodową, nadzorowanie sposobu użytkowania aut służbowych, zawieranie umów ubezpieczenia, podpisywanie umów z warsztatami serwisującymi i naprawiającymi auta, wymianę opon, przekazanie samochodów kolejnym użytkownikom, sporządzanie protokołów przekazania;
 • Koordynowanie pracy recepcji, ustalenie harmonogramu pracy i zakresu obowiązków pracowników recepcji oraz rekrutacja pracowników tego działu;
 • Zawieranie i rozliczanie umów z operatorami telefonii komórkowej oraz stacjonarnej;
 • Prowadzenie archiwum.

Celem fundacji jest zaangażowanie pracowników Deloitte w Polsce w projekty skupione wokół trzech kluczowych dla nas filarów – edukacji, klimatu i dobroczynności. Nasze działania wpisują się w globalne programy Deloitte: WorldClass, WorldClimate i Impact every day. Swoje cele realizujemy poprzez współpracę z partnerami strategicznymi oraz autorskie programy angażujące naszych pracowników.

Zespół In-House Legal (IHL) wspiera biznes, udzielając porad prawnych i przeglądów umów z klientami i dostawcami zewnętrznymi. Zapewnia zgodność firmy z lokalnymi i regionalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, takimi jak prywatność danych i poufność.

Zespół Innowacji powstał, by inspirować do kreatywnego podejścia w codziennej pracy. Naszyą ambicją jest zapewnienie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, pozwalającej eksperymentować, aby wdrażać innowacyjne rozwiązania.Naszym celem jest konsekwentne identyfikowanie innowacyjnych możliwości biznesowych, jak i rozwiązań organizacyjnych, wspieranie ich rozwoju i wdrożenia, a przez to budowanie na rynku pozycji Deloitte jako innowacyjnej marki. Program pozwala również na wymianę najlepszych praktyk między naszymi regionami geograficznymi i skalowanie już istniejących innowacyjnych inicjatyw.

Nasz zespół IT jest działem usługowym i wspiera działalność firmy poprzez zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Dostarcza on na co dzień standardowy sprzęt i oprogramowanie wszystkim pracownikom firmy.

Nasz zespół księgowości wewnętrznej jest działem usługowym i wspiera działalność firmy poprzez:

 • Dostarczanie na czas kompleksowych informacji decydentom odpowiedzialnym za funkcjonowanie i rozwój firmy;
 • Sprawdzanie poprawności wystawionych i otrzymanych dokumentów;
 • Dokonywanie odpowiednich zapisów na kontach;
 • Przygotowywanie statystyk, raportów, zestawień;
 • Dbanie o poprawne i rzetelne sporządzenie oraz terminowe złożenie wymaganych prawem deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów.

Zespół marketingu zajmuje się działaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które kreują pozytywny wizerunek marki, dążąc do umocnienia jej pozycji na rynku.

Działania zewnętrzne:

 • Promocja, budowanie i zarządzanie marką;
 • Kontakty z prasą;
 • Sponsoring;
 • Konferencje i seminaria;
 • Broszury i publikacje;
 • Biuletyny i alerty;
 • Zrównoważony rozwój;
 • E-marketing (webcasty, podcasty, digital media);
 • Business development;
 • Materiały promocyjne i reklamowe.

Działania wewnętrzne:

 • Spotkania firmowe;
 • Komunikacja wewnętrzna;
 • Intranet.

Nasze kompetencje to twardy HR. Zajmujemy się wszelkimi działaniami kadrowo – płacowymi: zawieranie umów o pracę, wyliczanie płac, dbałość o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym, ustalanie i naliczanie urlopów, obsługa odpowiedniego oprogramowania usprawniającego prace administracyjne.

Zespół Talent w Deloitte to różnorodne grono ekspertów, którzy kompleksowo wspierają organizację, a także dbają o pozytywne doświadczenia pracowników i kandydatów. Nasze kompetencje i rola obejmują przede wszystkim: budowanie wizerunku pracodawcy i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, selekcję i rekrutację, szkolenia i rozwój, tworzenie systemów motywacyjnych, budowanie zaangażowania pracowników, rozwój przywództwa, Ważnym elementem działań jest również Employee Well - being. Dzięki realizowanym projektom wpływamy m.in. na to jak przyciągamy, wdrażamy, rozwijamy naszych pracowników. Realizujemy projekty dla poszczególnych działów, ogólnofirmowe, a także regionalne, które swoim zasięgiem obejmują nie tylko Polskę, ale także Europę Centralną.

Zespół Public Sector and EU jest odpowiedzialny m.in. za koordynowanie całego procesu związanego ze złożeniem oferty przetargowej – od momentu dystrybucji ogłoszenia do podpisania umowy na realizację zamówienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów zespół stale rozwija swoje umiejętności i kompetencje.

Dlaczego Enabling Services Deloitte?

 • finansowanie aplikacji radcowskiej / adwokackiej
 • nowoczesna platforma szkoleniowa - Cura
 • prywatna opieka medyczna wraz z konsultacją psychologiczną
 • ubezpieczenie na życie i międzynarodowe ubezpieczenia podróżne
 • platforma kafeteryjna i karta Multisport
 • nagroda za polecenia w procesach rekrutacyjnych
 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • finansowanie ACCA
 • finansowanie nauki języka obcego
 • praca hybrydowa / remote (całkowicie zdalna)
 • coaching kariery i program buddy
 • wewnętrzne szkolenia i warsztaty - Deloitte Learning Academy

Wybrane sylwetki ekspertów Enabling Services:

Michał Lukas
Koordynator Clients & Industries

Z ramienia Enabling Services jestem odpowiedzialny za branżę Life Sciences and Health Care jako koordynator do spraw marketingu. Spektrum działań jest bardzo szerokie. Jednego dnia organizuję szkolenie dla branży farmaceutycznej, a kolejnego uczestniczę w przygotowania oferty dla klienta. Daje mi to możliwość bycia obecnym i zorientowanym w biznesie, a dodatkowo kreowania wydarzeń i planowania ich promocji z nastawieniem na konkretną grupę klientów. Możliwość wprowadzania własnych inicjatyw i brainstorming z innymi reprezentantami ES utwierdza mnie w przekonaniu, iż multidyscyplinarny zespół jest kluczem do idealnego działania.

Natasza Ciecierska
Graficzka

W swojej pracy najbardziej doceniam różnorodność projektów i możliwość rozwoju. Panuje przekonanie, że graficy korporacyjni nie pracują kreatywnie - nic bardziej mylnego. Każdy projekt jest innym wyzwaniem, a przekrój zadań jest na tyle szeroki, że nie można narzekać na monotonie. Visual Studio to zespół ludzi oddanych swojej pasji i gotowych na profesjonalne wspieranie biznesu w Deloitte.

Masz pytania w kwestiach pracy lub rekrutacji?

Skontaktuj się z nami!

Czy ta strona była pomocna?