Czym zajmuje się dział Doradztwa Finansowego?

Ponad 100 osobowy zespół Doradztwa Finansowego świadczy kompleksowe usługi w zakresie corporate finance, finansowania kapitałowego i dłużnego, fuzji i przejęć, wycen, badania due diligence i restrukturyzacji oraz wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom. Jesteśmy wiodącym doradcą finansowym w Europie i na świecie pod względem liczby realizowanych transakcji – według zestawienia „Mergermarket”.

Eksperci Deloitte doradzają inwestorom korporacyjnym oraz funduszom private equity na każdym etapie cyklu życia transakcji (M&A). Od opracowania strategii przez wybór odpowiedniego partnera, przeprowadzenie dokładnej analizy due diligence, wycenę biznesu, udziału w negocjacjach, aż po końcowe zawarcie umowy. Wspieramy również procesy integracji po transakcjach M&A (Post Merger Integration).

Poznaj nasze zespoły i ich lokalizacje:

Zespół wykonuje analizy przedinwestycyjne oraz oferuje różnorodne wsparcie w procesie transakcyjnym. Poza standardowym due diligence, prowadzi wachlarz dodatkowych usług wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć, dostosowując je do charakteru, formy i skali transakcji.

Usługi, które konsultanci tego zespołu świadczą swoim klientom to, m.in.:

 • Analizy i badania typu finansowe due diligence dla kupujących
 • Raporty typu “Vendor due diligence”
 • Wsparcie strony sprzedającej w przygotowaniu informacji finansowej dla inwestorów
 • Analiza i komentarze do umów kupna/sprzedaży spółek lub biznesów dotyczące kwestii finansowo-księgowych (SPA advisory).
Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Poznań, Rzeszów

Zespół świadczy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.

Kompleksowe doradztwo obejmuje m.in.:

 • Przygotowanie dokumentów marketingowych
 • Stworzenie listy potencjalnych inwestorów
 • Koordynacja przepływu informacji oraz prac pozostałych doradców pracujących na danym projekcie
 • Czynny udział w negocjacjach.
Lokalizacja: Warszawa

Nasz zespół doradza we wszystkich aspektach wyceny spółek, aktywów generujących dochód, notowanych i nienotowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, kredytów strukturyzowanych, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, własności intelektualnej i wartości niematerialnych.

W skład usług wchodzą, m.in.:

 • wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji
 • weryfikacja modeli finansowych
 • przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć
 • przygotowanie struktury finansowania projektów
 • przygotowanie niezależnego przeglądu biznes
 • kompleksowe wsparcie transakcyjne.
Lokalizacja: Warszawa, Katowice

Zespół FSI, w ramach praktyki doradztwa finansowego Deloitte, doradza instytucjom finansowym, a także klientom korporacyjnym w zakresie realizacji strategii M&A, transakcji NPL oraz usług wyceny. Zespół dedykowany jest zarówno globalnym, jak i krajowym instytucjom finansowym takim jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, brokerzy ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne, FinTechs. Świadczy również usługi strategicznego doradztwa korporacyjnego przy transakcjach corporate finance, asystuje w ocenie możliwości inwestycyjnych oraz oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie podejmowania skutecznych i terminowych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół działa jako doradca transakcyjny na rynku odnawialnych źródeł energii, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, tworząc wartość dla lokalnych i globalnych klientów w całym cyklu życia fuzji i przejęć.

Zespół wspiera Klientów w organizowaniu struktur kontraktowych na odbiór energii oraz doradza przedsiębiorstwom przy zawieraniu umów PPA. Dzięki temu, z jednej strony pomaga im zabezpieczyć dostawy energii w długiej perspektywie po stabilnych cenach, a z drugiej, pomaga osiągnąć odpowiedni zwrot z inwestycji, mając jednocześnie na uwadze rentowność projektu.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół oferuje wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, aby sprostać unikalnym wymaganiom przedsiębiorstw w różnych sytuacjach. Członkowie zespołu pomagają Klientom między innymi w strukturyzacji i pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w celu wsparcia organicznej ekspansji biznesu, akwizycji oraz dedykowanej formy finansowania, w tym: finansowania projektów, finansowania lewarowanego, soft restructuring oraz przy transakcjach na rynku nieruchomości.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół M&A Data Analytics specjalizuje się w tworzeniu wartości dodanej z analizy i syntezy dostępnych danych dla klientów transakcji M&A oraz doradztwa finansowego. Zakres wsparcia obejmuje proces end-to-end lub jego część, w tym m.in.:

 • Segmentacja portfeli instrumentów finansowych, bazy klientów, produktów
 • Implementacja modeli finansowych oraz automatyzacja procesów przy użyciu zaawansowanych języków programowania, w celu poprawy jakości oraz efektywności budżetowania i stress testów
 • Modelowanie predykcyjne, które wzmacnia jakość założeń projekcji finansowych
 • Analiza dużych zbiorów danych w celach biznesowych
 • Budowa interaktywnych raportów oraz wizualizacji wzbogacających materiały dla klientów.
Lokalizacja: Warszawa, Gdańsk, Katowice

Jakie sektory rynku obsługujemy?

W naszym dziale realizujemy projekty z różnych branż,  m.in.:

 real estate
 dobra konsumenckie
 telekomunikacja
 nowe technologie

Specjalizujemy się również w projektach dla instytucji finansowych oraz klientów z branży healthcare czy sektora energetycznego.

Kogo szukamy? Profil kandydata:

Na stanowisko młodszego doradcy finansowego poszukujemy:

 absolwentów bądź studentów ostatnich lat studiów na kierunkach finansowych, ekonomicznych lub ścisłych,
 osób, które zdobyły pierwsze doświadczenia w branży finansowej, a w szczególności w firmach doradczych, audycie, bankowości inwestycyjnej lub szeroko rozumianej analizie danych,
 kandydatów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę finansową lub są już w trakcie certyfikacji ACCA/CFA,
 osób zorganizowanych, dokładnych i nastawionych na pracę w zespole oraz posługujących się językiem polskim i angielskim w stopniu zaawansowanym,
 kandydatów z rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i dobrą znajomością Excela.

Jeśli jednak dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, nie musisz martwić się, że Twoje doświadczenie w branży finansowej nie jest wystarczające – w dziale Doradztwa Finansowego oferujemy również praktyki, dzięki którym poznasz pracę w doradztwie transakcyjnym od podstaw. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie.
Proces rekrutacji

Ścieżka rozwoju w dziale Doradztwa Finansowego:

Czego się nauczysz, pracując w dziale Doradztwa Finansowego?

 Zdobędziesz szerokie, praktyczne doświadczenie, poprzez udział w każdym etapie projektu transakcyjnego, pracując blisko ekspertów z Deloitte.
 Nauczysz się sporządzać raporty, opiniować i prezentować wyniki przed klientem.
 Zyskasz indywidualne wsparcie w rozwoju kariery, wykorzystując swoje talenty.

Dlaczego Doradztwo Finansowe w Deloitte?

Nasze sukcesy / nagrody:

W dziale Doradztwa Finansowego możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Poniżej znajdziesz informacje o tych najważniejszych.Realizujemy również wiele ciekawych projektów. Na grafice poniżej znajdziesz kilka wybranych, zrealizowanych przez nas transakcji:

Poznaj naszych pracowników. #IchooseMyCareer

Masz pytania na temat rekrutacji do tego działu?

Napisz do nas!

Global Tax Activation

assets