Artykuł

e-sprawozdanie

Wsparcie w zakresie generowania e-sprawozdania w formacie zgodnym z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej (XML) określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Od 1 października 2018 r. składanie sprawozdań finansowych przez podmioty przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości dopuszczalne jest jedynie w formie pliku elektronicznego w formacie XML, pomaga w tym usługa e-sprawozdanie Zespołu Assurance Deloitte.

Deloitte oferuje 3 modele współpracy:

  1. Model Usługowy – na podstawie przygotowanego przez Państwa sprawozdania finansowego, przygotujemy plik w formacie XML.
  2. Model Licencyjny - przekazanie wzoru jednostkowego sprawozdania z funkcją generowania pliku w formacie XML bez usługi wdrożenia.
  3. Model Licencyjny obejmujący usługę wdrożeniową - udostępnienie wzoru jednostkowego sprawozdania z funkcją generowania pliku w formacie XML ze wsparciem w zakresie wdrożenia*.

*Wdrożenie może obejmować wsparcie w zakresie: mapowania kont, wpisania danych porównawczych, wprowadzenia, sformatowania dokumentu do wydruku, dostosowania tłumaczenia.


Narzędzie do przygotowywania sprawozdania finansowego zapewnia
  • Generowanie pliku XML - możliwość zapisania danych wprowadzonych do sprawozdania finansowego do pliku w formacie XML.
  • Weryfikację poprawności generowanego pliku e-sprawozdania - narzędzie dokona weryfikacji zgodności pliku XML do oficjalnego schematu XSD. 
  • Szybkie zamknięcie - dzięki wielu użytecznym funkcjonalnościom zapewnia, że proces przygotowania sprawozdania finansowego jest zdecydowanie szybszy.
  • Walidację danych - zastosowanie arkusza sprawdzającego poprawność wprowadzonych danych, funkcjonalność ta istotnie zmniejsza ryzyko błędów.
  • Aktualne wymogi - uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości dotyczące wymaganych ujawnień w sprawozdaniach finansowych za rok 2018.
  • Dostępność angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

Funkcjonalność generowania e-sprawozdania jest dostępna bezpośrednio z poziomu sprawozdania finansowego i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

E-sprawdzenie | Broszura

Czy ta strona była pomocna?