Panel dyskusyjny:

„Nowoczesne technologie mobilne w ochronie zdrowia psychicznego w Polsce”

Nagranie spotkania (28 września 2022 r.)


Nasi eksperci rozmawiali między innymi o:

  1. 1. Zdrowiu psychicznym – jego postrzeganiu i aktualnej sytuacji.
  2. 2. Perspektywach rozwoju rozwiązań cyfrowych (w tym aplikacji mobilnych) w zakresie zdrowia psychicznego.
  3. 3. Głównych wyzwaniach digitalowych dotyczących skuteczności, certyfikacji, bezpieczeństwa danych czy integracji z systemami medycznymi.


CEL BADANIA

Celem analizy była identyfikacja nawyków klientów związanych z dbałością o wellbeing i zdrowie oraz aktualnego wykorzystania i gotowości do skorzystania z narzędzi cyfrowych w przyszłości, aby ocenić, czy nowoczesne technologie mogą pomóc ludziom zdrowiej żyć.

Pacjenci Phygitalowi odnoszą korzyści z rozwiązań łączących leczenie, technologię i kontakty społeczne dla potrzeb usprawnienia procesu opieki zdrowotnej. Ta grupa pacjentów, charakteryzująca się wysoką samoświadomością i skłonnością do korzystania z technologii cyfrowych, chętniej testuje nowe rozwiązania medyczne, co czyni z jej członków cennych klientów - nie tylko dla dostawców usług medycznych. To Pacjenci Phygitalowi są docelowymi użytkownikami ekosystemów zdrowotnych i wellbeing, w których działają firmy lifestylowe, zdrowotne, ubezpieczeniowe i technologiczne.

Wykorzystanie urządzeń analogowych wkracza w okres schyłkowy. Ich miejsce zajmują aplikacje cyfrowe, Internet Rzeczy (loT) i narzędzia big data. Pojawienie się grupy Pacjentów Phygitalowych może oznaczać zmianę reguł gry w całej branży i wymusić wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby takich właśnie pacjentów.

Sunset Panorama

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE

ASG assets