Sunset PanoramaCEL BADANIA

Nasze badanie koncentrowało się przede wszystkim na związku między wykorzystaniem narzędzi handlu elektronicznego B2B a funkcjonowaniem firmy oraz na oczekiwaniach dotyczących tych narzędzi oraz przebiegu ich wdrożenia.


Porównaliśmy oczekiwaną opłacalność takiej inwestycji z rzeczywistością. Oceniliśmy także, co może być przyczyną niepowodzeń i niespełnienia oczekiwań.


Pytania zawarte w ankiecie przeanalizowaliśmy z dwóch punktów widzenia: firmy, która nie wdrożyła narzędzia oraz firmy, która już z niego korzysta, by uwidocznić różnicę w postrzeganiu platformy, wynikającą z doświadczenia użytkownika.
Posiadanie platformy handlu elektronicznego B2B umożliwia klientowi większą kontrolę zamówienia oraz automatyzację procesów z tym powiązanych.

Skutkuje to znaczącym ograniczeniem czy nawet eliminacją potrzeby ręcznej edycji lub wprowadzania danych po stronie sprzedającego, co przyspiesza prace administracyjne i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Integracja z systemami realizacji zamówień i automatyzacji procesów wysyłkowych pozwala ponadto skrócić do minimum czas przygotowania zamówienia, co naturalnie zwiększa poziom satysfakcji klientów.


GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

Wszystko wskazuje na to, że platformy handlu elektronicznego B2B przyczyniają się do wzrostu wydajności i efektywności w wielu przedsiębiorstwach działających w obszarze B2B.


Mimo wielu zalet, wykorzystanie platformy handlu elektronicznego B2B wiąże się z pewnymi wyzwaniami występującymi na etapie planowania i wdrażania.


Przede wszystkim należy świadomie projektować wskaźnik ROI, należycie uwzględniać czynnik ludzki i przygotować się na problemy występujące w toku wdrożenia. Każdy nowy proces wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania i czasu potrzebnego na realizację. Warto zdobyć się na cierpliwość i wypracować podejście systemowe.


Tego rodzaju rozwiązania znacząco zwiększają możliwości całego procesu sprzedaży, a także obsługi promocji i cross-sellingu. Przynoszą korzyści zarówno działom handlowym, jak i konsumentom. Ponadto przynoszą realne zyski – zarówno finansowe, jak i w formie oszczędności czasu, co znajduje odbicie w wartościach procentowych, zwłaszcza jeśli porównamy firmy korzystające z platform z firmami, które na wprowadzenie takich rozwiązań się nie zdecydowały.


ASG assets