Wsparcie przedsiębiorców | Ustawa dot. ceny maksymalnych dla energii elektrycznej oraz modelu przyznawania i wypłacania rekom

Artykuł

Wsparcie przedsiębiorców | Ustawa dot. ceny maksymalnych dla energii elektrycznej oraz modelu przyznawania i wypłacania rekompensat przedsiębiorstwom obrotu

Prawa i obowiązki wynikające z ustawy

Alert prawny | Energetyka (2/2022)

3 listopada br. opublikowana została ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

W szczególności jej przepisy wprowadzają:

  • ceny maksymalne w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na określonym, niższym od rynkowego poziomie, które mają być stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, tj. należącymi do jednej z kilkudziesięciu kategorii wskazanych w ustawie – warto zatem zweryfikować czy na gruncie nowych regulacji:
    • umowa, na podstawie której odbiorca nabywa lub sprzedaje się energię elektryczną podlega ww. wymogom stosowania cen maksymalnych,
    • czy odbiorca posiada powyższy status odbiorcy uprawnionego lub czy status taki posiada podmiot, któremu sprzedajemy energię elektryczną;
  • model przyznawania i wypłacania rekompensat z tytułu wprowadzenia ww. cen maksymalnych dla podmiotów uprawnionych, który opiera się na oświadczeniach zbieranych od wspomnianych odbiorców uprawnionych oraz wnioskach składanych do Zarządcy Rozliczeń S.A. przez podmioty uprawnione (podmioty zajmujące się obrotem energią elektryczną);
  • zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii elektrycznej oraz podmioty zajmujące się obrotem energią elektryczną, którego wysokość będzie kalkulowana w odniesieniu do umów sprzedaży energii elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej.

By skorzystać z maksymalnej ceny energii uprawnione podmioty muszą złożyć specjalne oświadczenie do 30 listopada 2022 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (dziennikustaw.gov.pl)

Nasz Zespół ekspertów z obszaru prawa energetycznego pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie interpretacji oraz analiz skutków ww. ustawy w odniesieniu do Państwa przedsiębiorstw.

Czy ta strona była pomocna?