Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r.

Analizy

Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r.

Znamy liczby z pierwszej wersji projektu rozporządzenia i kolejność aukcji

Alert prawny (29/2016)

Z dniem 23 listopada 2016 r. udostępniona została pierwsza wersja projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. oraz w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017. Zgodnie z przyjętą polityką, na wsparcie mogą liczyć m.in. nowe biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej poniżej jak i powyżej 1 MW. Przewidziano również wolumeny w ramach koszyka obejmującego „inne” instalacje OZE, gdzie szansy mogą upatrywać m.in. projekty wiatrowe. Przeprowadzane aukcje w pierwszej kolejności obejmą instalacje istniejące.

Aukcje OZE - Jakie wolumeny w 2016 i 2017 roku?

Czy ta strona była pomocna?