Kancelaria Deloitte Legal doradzała spółce Vantage Development S.A.

Informacje prasowe

Prawnicy Deloitte Legal powołani do prestiżowego Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

W październiku 2017 r., Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Marek Chrzanowski, powołał mec. Zbigniewa Korbę (Partnera Deloitte Legal) na czteroletnią kadencję jako arbitra Centrum Arbitrażu przy Sądzie Polubownym przy KNF, zaś mec. Łukasza Szymańskiego (Senior Managing Associate Deloitte Legal) na czteroletnią kadencję jako mediatora Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy KNF.

Dodatkowo, mec. Łukasz Szymański został powołany do Kapituły Wyróżnienia ustanowionego uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2016 r., pt.: „Ambasador Mediacji na rynku finansowym”, której zadaniem będzie wyłonienie osoby lub instytucji, której zostanie przyznanie takie wyróżnienie. W skład kapituły wchodzi Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz 3 arbitrów lub mediatorów.

Sąd Polubowny przy KNF
, istniejący od 2008 roku, jest jedną z najbardziej uznanych i prestiżowych instytucji polubownego rozpatrywania sporów w obszarze rynku finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego i kapitałowego). W skład arbitrów i mediatorów Sądu wchodzą uznani eksperci zajmujący się tematyką związaną z rynkami finansowymi. Arbitrzy i mediatorzy wybierani są przez instytucje finansowe oraz Przewodniczącego KNF. W 2016 roku w ramach polubownych sposobów rozwiązywania sporów w Sądzie rozpoznano ponad 700 spraw (głównie w drodze mediacji).

Zbigniew Korba jest radcą prawnym, partnerem Deloitte Legal i liderem zespołu Bankowości i Finansów z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada rozległe doświadczenie w transakcjach finansowania i restrukturyzacjach, w których reprezentował instytucje finansowe oraz inwestorów prywatnych, polskich i zagranicznych. Doradzał klientom w różnorakich aspektach inwestowania, przy reorganizacjach grup kapitałowych i zawieraniu umów. Specjalizuje się także w doradztwie w kwestiach regulacyjnych dla sektora finansowego. Przed dołączeniem do Deloitte Legal pracował w międzynarodowych kancelariach prawniczych.

Łukasz Szymański jest radcą prawnym i pełni funkcję Senior Managing Associate w zespole Bankowości i Finansów Deloitte Legal. Mając duże doświadczenie w doradztwie dla banków krajowych i zagranicznych, doradza w transakcjach finansowania i refinansowania. Specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji finansowania w standardzie LMA. Zajmuje się także prawem umów, w szczególności prawem bankowym oraz ubezpieczeniowym; w tym w szczególności aspektami regulacyjnymi w tych dziedzinach. Przed dołączeniem do Deloitte, pracował m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego oraz polskich (Wardyński i Wspólnicy) i międzynarodowych (K&L Gates) kancelariach prawniczych.

O Deloitte Legal

Deloitte Legal jest częścią międzynarodowej sieci kancelarii prawnych stowarzyszonych z Deloitte. Obecnie zatrudnia ponad 1 700 prawników w 74 krajach i jest jedną z największych globalnych firm prawniczych. W Polsce Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Na rzecz naszych Klientów stale pracuje zespół ponad 100 prawników, z których większość to radcy prawni i adwokaci.Czy ta strona była pomocna?