Deloitte Legal

Nowości

Deloitte Legal z sukcesem reprezentował CEMEX Polska w sprawie dotyczącej podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste

Warszawa, 23 kwietnia 2019 r.

Kancelaria Deloitte Legal reprezentowała CEMEX Polska Spółka z o.o. w sprawie o ustalenie, że podwyżka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości jest nieuzasadniona. Kwota podwyżki wynosiła ponad 600 tys. złotych rocznie.

Postępowanie zakończyło się uwzględnieniem w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze sporządzonego przez prawników Deloitte Legal w imieniu Klienta wniosku o ustalenie, że podwyżka opłaty jest nieuzasadniona.

Pozytywne orzeczenie zostało uzyskane już po niespełna 2 miesiącach od złożenia wniosku. Jego podstawą były wskazane przez prawników Deloitte Legal uchybienia formalne wypowiedzenia opłaty rocznej. W konsekwencji opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Klienta utrzymana została w dotychczasowej wysokości.

Prawnicy z Deloitte Legal byli w tej sprawie profesjonalni i niezwykle skuteczni, tak w przygotowaniu strategii postępowania jak też w doborze ostatecznych argumentów, które przyniosły nam sukces w postępowaniu przed SKO – podsumował Włodzimierz Chołuj – Członek Zarządu CEMEX Polska.

Pracą zespołu prawników kancelarii Deloitte Legal kierował adwokat Robert Uhl (Senior Managing Associate). Nadzór nad projektem sprawowali Robert Pasternak (Partner) oraz Edyta Garlicka (Partner).

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma zajmująca się produkcją materiałów budowlanych. Dostarczamy wysokiej jakości produkty oraz usługi Klientom i społecznościom w ponad 50 państwach.  Utrzymujemy relacje handlowe z ponad 100 krajami. CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje międzynarodowe uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości.

 

O Deloitte Legal

Deloitte Legal jest częścią międzynarodowej sieci kancelarii prawnych stowarzyszonych z Deloitte. Obecnie zatrudnia ponad 2 500 prawników w 80 krajach i jest jedną z największych globalnych firm prawniczych. W Polsce Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Na rzecz naszych klientów stale pracuje zespół ponad 100 prawników, z których większość to radcy prawni i adwokaci.

Czy ta strona była pomocna?