Przedłużenie terminu przekazania zaliczek PIT

Analizy

Przedłużenie terminu przekazania zaliczek PIT

Strefa pracodawcy 18/2020

Dnia 1 czerwca 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 972).

 Jest to kolejne przedłużenie terminu, które wcześniej zostało uwzględnione w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Zgodnie z rozporządzeniem, termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy za marzec 2020 r. został przedłużony do 20 sierpnia 2020 r., a zaliczek za kwiecień 2020 r. - do 20 października 2020 r. Przedłużenie dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Jednocześnie, przedłużono do 20 grudnia 2020 r. termin przekazania przez niektórych płatników zaliczek pobranych od podatników w maju 2020 r. od przychodów:

  • ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • a także zaliczek od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Należy zwrócić uwagę, że przedłużenie dotyczące zaliczek za maj przysługuje tylko płatnikom, u których wystąpiły negatywne konsekwencji z powodu COVID-19.
 

Współautor tekstu :
Adrian Jasiński, Senior Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego 

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?