RODO, Ochrona danych osobowych

Analizy

Jak w praktyce zrealizować postulaty RODO?

Narzędzie informatyczne wspierające zbieranie i przechowywanie danych osobowych

Newsletter: RODO #12 | lipiec 2017 r.

Im bliżej do wprowadzenia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tym więcej pojawia się publikacji i wezwań do podjęcia działania. Wyjaśnienia dotyczące interpretacji nowych przepisów niekoniecznie jednak przedstawiają jak w praktyce można zrealizować postulaty RODO.

Każda organizacja, która posiada dane klientów w jakiejkolwiek formie, musi zacząć działać zgodnie z RODO, które wejdzie w życie w maju 2018 roku. Jednym z wymogów rozporządzenia jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. W przypadku większej ilości przetwarzanych danych można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że narzędzie informatyczne jest niezbędne do prowadzenia rejestru. System taki można zbudować od podstaw lub skorzystać z rozwiązań gotowych do użycia jedynie po odpowiednim skonfigurowaniu. Jak zapewnić swojej firmie odpowiedni system i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Rozpoznanie terenu

Oto kilka elementów, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę. Ich zrozumienie to pierwszy krok do zapewnienia zgodności działań firmy z przepisami RODO:

 • Dokumentacja przetwarzania danych – administratorzy danych będą zobligowani do wykazywania zgodności prowadzonych działań na danych osobowych z wymogami rozporządzenia.
 • Rozliczalność przetwarzania danych – powinny zostać zapewnione warunki techniczne dla pełnego audytu przetwarzania danych osobowych w całej organizacji.
 • Privacy by design – konieczne będzie udokumentowanie istniejących środków technicznych wspierających realizację postulatu Privacy by design wraz z analizą potencjalnej luki i definicją środków naprawczych.
 • Wsparcie w realizacji uprawnień osób, których dane są przetwarzane – należy umożliwić administratorowi realizację obowiązków wobec osób, których dane są przetwarzane.
 • Prawo do przenoszenia danych – niezbędne będzie zapewnienie mechanizmu eksportu, które pozwoli Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na wykonywanie obowiązku przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do bycia poinformowanym, dostępu do danych – niezwykle istotna stanie się obsługa wniosków o udostępnienie zakresu przetwarzanych danych wraz z monitorowaniem terminowości obsługi spraw oraz generowaniem raportów przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania – ważne stanie się prowadzenie ewidencji sprzeciwów oraz ograniczeń przetwarzania danych oraz integracja informacji o sprzeciwach w ramach istniejących systemów.
 • Prawo do poprawienia i usunięcia danych – da podmiotom, których dane są przetwarzane możliwość składania wniosków o poprawienie i usunięcie danych.

CRM – nieoceniony sojusznik przy wdrażaniu RODO

Przejrzystość prowadzonych czynności i szybkość obsługi to klucz do sukcesu w kontekście realizacji postulatów RODO. Narzędziem, w którym można taki rejestr szybko utworzyć jest system klasy CRM. Korzystając ze standardowych funkcjonalności systemu rejestr czynności przetwarzania można skonfigurować w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni. Dodatkową zaletą może być działanie platformy w chmurze obliczeniowej, w której to dostawca platformy CRM gwarantuje zapewnienie technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych.  Poniżej przedstawiamy funkcjonalności, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia:

 • Wbudowany audyt działań - każda zmiana danych powinna być odkładana w dzienniku zdarzeń. Dzięki temu posiadamy dokładne informacje, kto i kiedy zmodyfikował dane, co zapewnia ich spójność i nienaruszalność.
 • Szyfrowanie – platforma ma wbudowane zabezpieczenia danych, a wszystkie dane przechowywane w platformie są zaszyfrowane. Możliwość tworzenia własnych kluczy szyfrujących pozwala na to, aby nikt spoza organizacji nie miał dostępu do danych.
 • Edytor modelu danych – to prosty sposób na modyfikację i rozwój modelu danych w czasie rzeczywistym, bez konieczności programowania. Przedstawione w przystępny, graficzny sposób dane wspierają szybki rozwój aplikacji.
 • Automatyzacja procesów – intuicyjny interfejs pozwala na tworzenie i modyfikację procesów pracy bezpośrednio przez użytkowników systemu bez konieczności programowania, we wszystkich kanałach, w tym w aplikacji mobilnej.
 • Zmiany w aplikacji – możliwość dopasowania widoków dla poszczególnych użytkowników pozwoli zwiększyć szybkość pracy, a także sprawia, że jest to narzędzie uniwersalne, do wykorzystania przez różne działy i różnych użytkowników w firmie.

Rejestr tradycyjny vs elektroniczny

RODO nie nakłada na firmy wymogów dotyczących formy zbierania i przechowywania danych osobowych – rejestry, zgody, zbiory czynności mogą być gromadzone zarówno elektronicznie, jak również w formie papierowej. Większość osób prowadzących z sukcesem działalność biznesową potrafi sobie jednak wyobrazić jak bardzo, odpowiednio zaprojektowane narządzie informatyczne będzie w stanie ułatwić stosowanie się do nowej regulacji. Dobrze przygotowany system nie tylko usprawni proces zbierania, klasyfikowania oraz przechowywania danych, ale także umożliwi terminowe rozliczanie się z regulatorem, czy dopełnienie obowiązków wobec podmiotów, których dane są przetwarzane. Pomoże też uniknąć kar, które zostaną nałożone za niestosowanie się lub nieodpowiednie stosowanie się do zapisów rozporządzenia.

Czy ta strona była pomocna?