Ochrona danych osobowych, RODO

Artykuł

Raport: Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów

Maj 2017

Opinie i doświadczeniom polskich konsumentów w kontekście danych osobowych oraz ich udostępniania na rok przed wejściem w życie nowych przepisów.

W walce o ochronę danych osobowych, mieszkańcy UE, dokładnie za rok, zyskają poważnego sprzymierzeńca w postaci unijnych przepisów. Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (tzw. RODO). Rozporządzenie to dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. RODO rozszerza zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane, ale też wyposaża osoby fizyczne i organy nadzorujące w skuteczne narzędzia reagowania w sytuacji naruszenia rozporządzenia. Kary administracyjne nałożone na skutek złamania przepisów rozporządzenia mogą wynieść do 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorców do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać, Deloitte postanowił przyjrzeć się opiniom i doświadczeniom Polaków w kontekście danych osobowych oraz ich udostępniania. W pierwszym kroku dokonaliśmy przeglądu bieżących wyników badań na ten temat. W drugim zrealizowaliśmy badanie wśród Polaków wieku od 15 do 60 lat.

W raporcie znajdą Państwo komentarze ekspertów Deloitte z zakresu prawa, cyberbezpieczeństwa czy architektury danych.

Raport: Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów

Podstawowymi celami badania "Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów" było:

 • Poznanie ogólnego stosunku polskich konsumentów do dzielenia się danymi osobowymi – na ile chętnie udostępniają swoje dane?
 • Rozpoznanie doświadczeń związanych z dzieleniem się danymi osobowymi – z jakimi sytuacjami konsumenci mieli do czynienia? Czy np. kiedykolwiek dostali od firmy informację o naruszeniu poufności swoich danych osobowych?
 • Zrozumienie postrzegania firm w kontekście pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

Główne wnioski badania "Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów":

 • Wśród użytkowników sieci najczęściej panuje negatywny stosunek do udostępniania danych osobowych instytucjom lub firmom. Blisko połowa (46%) stara się ograniczać takie sytuacje do minimum.
 • Powszechną praktyką jest to, że firmy oferują swoim klientom różne korzyści za udostępnienie swoich danych osobowych. Na taką wymianę chętnie przystaje dwóch na pięciu internautów (38%). Nieco więcej osób podchodzi do tego jednak z niechęcią (43%).
 • Niemal każdy użytkownik sieci (95%) podczas robienia zakupów lub podejmowania decyzji o wyborze usługi zwraca uwagę na to, czy wymaga się od niego podania danych osobowych.
 • Podając swoje dane najbardziej obawiamy się natarczywego dzwonienia telemarketerów (55%) oraz ryzyka podszycia się pod naszą osobę (50%).
 • W trakcie ostatniego miesiąca większość użytkowników sieci przynajmniej raz spotkała się z prośbą podania swoich danych osobowych (81%) – czy to podczas zakupów, czy też innych czynności takich jak: korzystanie z aplikacji, gier, pobieranie plików. Niemal 70% zdecydowało się na udostępnienie swoich danych osobowych.
 • Większość (58%) respondentów przyznała, że padła ofiarą nieodpowiedniego w ich odczuciu wykorzystania tych danych. Przy czym szczególnie niepokojący wydaje się fakt, że aż jedna trzecia (34%) doświadczyła tego co najmniej kilkukrotnie.
 • Ponad 50% choć raz wystąpiła do firmy z prośbą o usunięcie swoich danych z jej baz.
 • Blisko połowa internautów darzy ograniczonym zaufaniem firmy i instytucje, które zbierają dane osobowe swoich klientów – 45% sądzi, że firmy potrzebują tych danych po to, by następnie sprzedać je innym podmiotom.
 • 30% – jest zdania, że zapisy proponowane przez firmy są rzadko przejrzyste, a kolejne 10% twierdzi, że treści te nigdy lub prawie nigdy nie są dla nich przejrzyste i zrozumiałe.
 • 97% pytanych uważa, że firmy powinny informować klientów o wyciekach danych. Różnią się odnośnie tego, kto powinien być informowany – najwięcej osób opowiada się za tym, by informacja ta była powszechna (44%). 

Infografika "Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów"

Zobacz również: 

Newsletter: RODO

Najnowsze informacje dotyczące Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?