Usługi

Kompleksowe wsparcie Deloitte Legal w zakresie ochrony konsumenta w świetle nadchodzących zmian prawnych

Październik 2020

Dlaczego warto?

 • Jako profesjonalny doradca pomożemy zminimalizować ryzyko prawne związane z potencjalnym brakiem zgodności działalności z regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów.
 • Doradzimy, w jaki sposób dostosować wzorce umowne aby odpowiadały przyjętej przez Państwa strategii biznesowej i jednocześnie nie narazić się na odpowiedzialność prawną ze strony organów regulacyjnych.
 • Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów m.in. byłych wieloletnich pracowników organów regulacyjnych, świadczymy najwyższy poziom doradztwa, zapewniając rozwiązania szyte na miarę każdego indywidualnego Klienta.

Zakres proponowanego wsparcia

Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie działalności do rosnących wymogów prawnych i oczekiwań ze strony organów regulacyjnych z zakresu przepisów konsumenckich jest coraz trudniejszym wyzwaniem. Dlatego mamy w swojej ofercie dedykowane rozwiązania dostosowane do potrzeb zarówno dużych podmiotów, jak i mniejszych przedsiębiorców z sektora MSP.

1.  Audyt prawny wzorców umownych oraz procedur wewnętrznych
 • Przenalizujemy stan aktualnie stosowanych wzorców umownych (m.in.: wzory umów, ogólne warunki, taryfy opłat i prowizji), dokumentacji produktowej oraz procedur wewnętrznych w danym podmiocie pod kątem wymagań regulacji konsumenckich, w tym rozszerzonej ochrony konsumenckiej dla jednoosobowych przedsiębiorców.
2. Wdrożenie nowej lub aktualizacja obecnie stosowanej dokumentacji prawnej oraz procedur wewnętrznych zgodnie z wymogami regulacyjnymi dot. ochrony konsumentów.

W szczególności wprowadzimy/zaktualizujemy:

 • wzorce umowne, ogólne warunki, regulaminy, taryfy opłat i prowizji oraz dokumentację produktową
 • procedury, polityki, kodeksy i regulaminy związane z zachowaniem należytej staranności oraz realizacji dobrych praktyk z zakresu ochrony konsumentów w danej organizacji.
3. Warsztatowe szkolenie z zakresu regulacji konsumenckich – wymagania, ryzyka i rozwiązania dla danej organizacji w formule tailor-made.
 • Przedstawimy i omówimy na praktycznych przykładach wymagania regulacyjne z zakresu ochrony konsumentów, w szczególności wynikające z ustawy rozszerzającej ochronę konsumencką w zakresie stosowania we wzorcach umów niedozwolonych postanowień wobec jednoosobowych przedsiębiorców.
 • Przybliżymy najistotniejsze stanowiska/rozstrzygnięcia organów regulacyjnych (UOKIK/KNF/RF) i orzeczenia sądów z zakresu ochrony konsumentów.
 • Forma warsztatowa tailor-made uwzględniająca specyfikę działalności Klienta.
4.  Bieżący doradztwo i kontrola działania wdrożonych rozwiązań
 • szkolenia i warsztaty z osobami kluczowymi oraz pracownikami
 • bieżące wsparcie działu compliance
 • cykliczne audyty
5. Wsparcie w toku postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK, na każdym etapie postępowania.
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu odwoławczy od decyzji Prezesa UOKiK.

Kontakt:

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca prawny, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Wojciech jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach z zakresu ... Więcej