Polityka Antymobbingowa

Usługi

Polityka antymobbingowa

Efektywne przeciwdziałanie mobbingowi

Polityka antymobbingowa jest jednym z narzędzi zabezpieczających pracodawcę oraz chroniącym pracownika przed zjawiskiem mobbingu

Polityka antymobbinogwa: przed jakimi zagrożeniami chroni pracodawcę?

Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jeśli zaniedbuje ten obowiązek, to naraża się na:

  • ryzyko utraty reputacji;
  • nielimitowaną kwotowo odpowiedzialność odszkodowawczą;
  • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku skarg pracowników;
  • długotrwałe i kosztowne spory sądowe (nawet jeśli kończą się ostatecznie wygraną pracodawcy);
  • zmniejszoną efektywność procesu pracy;
  • negatywną atmosfera w miejscu pracy.
Polityka antymobbingowa - liczba skarg na pracodawców

Polityka antymobbingowa: сo może zrobić pracodwaca?

Pracodawca może ograniczyć ryzyko wystąpienia mobbingu i jego konsekwencji, w tym finansowych, poprzez podjęcie odpowiednich, realnych działań zapobiegających mobbingowi w miejscu pracy.

Przykładem takiego działania jest sporządzenie i odpowiednie implementowanie regulacji antymobbingowych, co może istotnie ograniczyć bądź nawet wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy za przypadki mobbingu w miejscu pracy.

Polityka antymobbingowa - liczba spraw sądowych

Polityka antymobbingowa

Wsparcie prawne w tworzeniu polityki antymobbingowej

Webcast: Mobbing w miejscu pracy – polityka antymobbingowa

(nagranie archiwalne)

 

Przybliżenie istoty mobbingu oraz konsekwencji, które może ponieść pracodawca, jeśli nie zadziała prewencyjnie (np. w postaci polityki antymobbingowej).

 

Dowiedz się więcej oraz obejrzyj nagranie archiwalne webcastu