Usługi

Prawo korporacyjne i reorganizacje

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki.

Prawo handlowe to dziedzina, która ma znaczący wpływ na sposób działania spółek jak również efektywność i bezpieczeństwo zarządzania. Zagadnienia prawa korporacyjnego to często skomplikowana materia, a niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa handlowego może generować dla spółek oraz osób nimi zarządzających różnego rodzaju ryzyka.

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego.

W marcu 2012 r. Kancelaria Deloitte Legal została wyróżniona w publikacji The Legal 500 EMEA: corocznym, prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów kancelarii oraz inne firmy prawnicze. Kancelaria Deloitte Legal została wyróżniona w kategorii obsługi korporacyjnej, fuzji i przejęć oraz prawa energetycznego za 2011 rok.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego, w tym:
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności
 • doradztwo w zakresie tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału
 • doradztwo w zakresie tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • przygotowywanie projektów umów i statutów spółek tworzonych w Polsce
 • przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do otwarcia spółki oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce
 • przygotowywanie i składanie do właściwych organów w imieniu Klienta wniosków o rejestrację nowego podmiotu
 • przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie
 • doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególnosci w zakresie zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki, przedmiocie działalności itp.
 • bieżące doradztwo w zakresie korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorcy, w szczególności przygotowywanie projektów uchwał organów spółki
 • asysta w trakcie przeprowadzenia zgromadzeń wspólników, itp.
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym w postepowaniach o rejestracje wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców
 • pomoc w zakresie tworzenia spółek zagranicznych np. cypryjskich, luksemburskich, holenderskich czy niemieckich oraz oddziałów i przedstawicielstw poza granicami Polski
Doradztwo w zakresie połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji podmiotów, w tym:
 • ogólne doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek
 • analiza sytuacji prawnej podmiotów, które maja być poddane restrukturyzacji w celu identyfikacji kwestii, które maja znaczenie w procesie restrukturyzacji
 • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, np. uchwał organów spółek, oświadczeń członków organów, itp.
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o wpis przekształcenia, podziału oraz połączenia przez sąd rejestrowy (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis w rejestrze przedsiębiorców, dokumentów wymaganych w trakcie procesu, dokonywanie wymaganych prawem ogłoszeń, itp.)
 • doradztwo likwidowanym podmiotom w czynnościach wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.)
 • doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.)

Kontakt

Mariusz Śron

Mariusz Śron

Radca prawny, Local Partner, Prawo Korporacyjne

Mariusz specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie połączeń i przekształceń oraz reorganizacji podmiotów i stru... Więcej