deloitte comunications dla energetyki

Rozwiązania

Communications Consulting Central Europe dla energetyki

Communications Consulting Central Europe to zespół ekspertów oferujący kompleksowe usługi w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego m.in. dla sektora energetycznego – ze szczególnym naciskiem na kwestie reputacyjne organizacji oraz wsparcie komunikacyjne kluczowych procesów biznesowych, w tym nowych inwestycji energetycznych.

Pomagamy budować trwałe relacje firm z otoczeniem - klientami, partnerami, samorządami, regulatorami czy lokalnymi społecznościami, prowadzić efektywny dialog wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz skutecznie zarządzać wizerunkiem przedsiębiorstwa.

Wspieramy komunikacyjne procesy zmian w firmach energetycznych

Sukces wprowadzanych zmian w kluczowych obszarach funkcjonowania każdej organizacji jest uzależniony od pozyskania akceptacji oraz zaangażowania kluczowych interesariuszy. Działania komunikacyjne nie tylko budują zrozumienie i zaangażowanie, ale także efektywnie wspierają proces zarządzania zmianą, niwelując ryzyko jej odrzucenia.

Kiedy możemy pomóc: zmiana strategii biznesowej, nowe kluczowe usługi lub produkty, zmiany organizacyjne (konsolidacje, restrukturyzacje, M&A), wdrożenie nowych systemu IT.

Jakie usługi oferujemy:

 • Audyty postrzegania zmiany i ryzyk reputacyjnych
 • Mapowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • Procedury antykryzysowe
 • Strategie i taktyki komunikacyjne wspierające wprowadzanie zmiany i niwelowanie ryzyk
 • Szkolenia dla liderów zmiany wewnątrz organizacji
 • Implementacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w czasie zmiany (optymalizacja kanałów, dobór treści, narzędzi i działań komunikacyjnych)
 • Monitoring postrzegania procesu zmiany i potencjalnych zagrożeń komunikacyjnych

Dialog i konsultacje społeczne wspierające nowe inwestycje energetyczne

Dobrze zaplanowany i zrealizowany proces dialogu i konsultacji w przypadku nowych inwestycji energetycznych pozwala budować akceptację społeczną i pozytywny klimat wokół inwestycji oraz realnie wspierać procedury administracyjno-środowiskowe.

Kiedy możemy pomóc: inwestycje w infrastrukturę przesyłową (sieci elektroenergetyczne, gazowe), bloki energetyczne, inwestycje wydobywcze, biogazownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe (on i off shore), spalarnie.

Jakie usługi oferujemy:

 • Analizy social due diligence, mapowanie interesariuszy 
 • Strategie działań komunikacyjnych i plany konsultacji społecznych
 • Wsparcie przy procesach dialogu i angażowania interesariuszy (sesje, warsztaty)
 • Implementacje kampanii informacyjno-promocyjnych 
 • Działania antykryzysowe w przypadku protestów społecznych
 • Strategie dobrego sąsiedztwa w ramach inwestycji w lokalnej społeczności

Komunikacja kryzysowa

Kryzysy wizerunkowe związane z działalnością firm energetycznych mogą rzutować nie tyko na reputację, ale również zaufanie inwestorów, konsumentów czy innych kluczowych interesariuszy. Przygotowanie procedur na wypadek sytuacji kryzysowych, a w przypadku ich wystąpienia odpowiednie reagowanie i działania naprawcze to jeden z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem w organizacji.

Kiedy możemy pomoc: problemy z jakością lub dostępnością usług/produktów/obsługą reklamacji, wypadki pracownicze, przestępstwa korporacyjne i pracownicze, oskarżenia ze strony instytucji kontrolnych / nadzorczych, katastrofy przemysłowe/ekologiczne.

Jakie usługi oferujemy:

 • audyty procedur komunikacji kryzysowej oraz identyfikacja ryzyk komunikacyjnych
 • tworzenie księgi komunikacji kryzysowej ze scenariuszami
 • implementacja procedur komunikacji kryzysowej w ramach organizacji 
 • symulacje i warsztaty kryzysowe
 • wsparcie przy zarzadzaniu kryzysem w organizacji