Raport: Rośnie liczba przedstawicieli funduszy private equity, którzy spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej

Artykuł

Raport: Rośnie liczba przedstawicieli funduszy private equity, którzy spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej

Encouraging Confidence

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Summer 2023

Przedstawiamy wyniki 41. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Kluczowe wnioski raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey

 • Mimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej fundusze private equity działające w Europie Środkowej są gotowe do większej aktywności rynkowej. Ponad jedna czwarta inwestorów spodziewa się w najbliższych miesiącach większej liczby transakcji. To ponad dwa razy więcej niż pół roku wcześniej. Wyraźne oznaki pozytywnych nastrojów potwierdzają wskazania indeksu Deloitte, który zanotował kolejny wzrost.
 • Po dużym ubiegłorocznym spadku indeksu nastroju środkowoeuropejskiej branży PE, spowodowanym przede wszystkim wybuchem wojny w Ukrainie, drugi odczyt z rzędu pozwala mówić o wzroście optymistycznych postaw. Aktualny indeks wynosi 83 punktów, podczas gdy pół roku wcześniej było to 67 punktów.
 • 20-letnia historia badania Central Europe Private Equity Confidence Survey pozwala na wskazanie wyraźnego trendu: następujące po latach koniunktury rynkowej załamania gospodarcze, takie jak światowy kryzys ekonomiczny czy pandemia, każdorazowo kończą się stopniowym odzyskiwaniem poniesionych strat i poprawą nastrojów przedstawicieli funduszy. Liczba osób spodziewających się pogorszenia warunków gospodarczych spadła w tej fali badania niemal o połowę, z 79 proc. do zaledwie 43 proc., podczas gdy odsetek oczekujących poprawy znacznie wzrósł z 3 proc. w grudniu 2022 roku do 15 proc. obecnie.
 • Optymizm inwestorów objawia się m.in. w tym, że po raz pierwszy od półtora roku są oni przekonani, że ich aktywność rynkowa zwiększy się, a więcej osób dokonujących transakcji będzie chciało zebrać fundusze w nadchodzących miesiącach. W poprzedniej edycji jedynie 3 proc. respondentów wskazywało na możliwość poprawy dostępności źródeł finansowania transakcji, teraz takie nadzieje wyraża o 10 pp. więcej osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że wciąż ponad połowa inwestorów (51 proc.) spodziewa się zmniejszenia płynności w drugiej połowie 2023 r. Pół roku wcześniej taką opinię wyrażało 67 proc. badanych.
 • Najnowsze badanie Deloitte pokazuje, że fundusze private equity chcą w najbliższym czasie koncentrować się na nowych inwestycjach, przy czym prawie jedna piąta (19 proc.) przewiduje, że spędzi większość czasu na zbieraniu nowych funduszy. Odnotowuje się za to proporcjonalny spadek liczby osób, które będą się koncentrować na zarządzaniu swoim portfelem – zazwyczaj jest to postawa charakterystyczna dla trudnych warunkach gospodarczych. W tej chwili taki zamiar deklaruje 38 proc. ankietowanych w porównaniu do 50 proc. pół roku wcześniej. Odsetek respondentów, którzy planują skupić się na nowych inwestycjach w najbliższych miesiącach utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie 43 proc., nieznacznie wzrastając z 40 proc.
 • Dwie trzecie (66 proc.) inwestorów spodziewa się, że średni rozmiar transakcji pozostanie bez zmian, w porównaniu z nieco ponad połową w ostatnim badaniu. Niemal jedna czwarta osób (23 proc.) prognozuje ich spadek w porównaniu do 38 proc. pół roku temu, a ponad jedna dziesiąta ich wzrost.
 • Wyniki badania wskazują również, że nastąpiła delikatna zmiana w oczekiwaniach funduszy private equity dotyczących kupna i sprzedaży. Z 60 proc. do 51 proc. zmniejszył się odsetek osób spodziewających się zainwestowania większego kapitału, któremu towarzyszy proporcjonalny wzrost inwestorów przewidujących większą sprzedaż (wzrost z 5 do 15 proc.).
 • Największym zainteresowaniem funduszy private equity w najbliższych miesiącach będą cieszyć się liderzy rynkowi – uważa tak 64 proc. badanych. Z kolei 28 proc. chce się koncentrować na firmach średniej wielkości, a 9 proc. na start-upach.
 • 45 proc. dokonujących transakcji chętniej zwraca się do funduszy kredytowych i pożyczkodawców niebędących bankami, ponieważ te ostatnie wymagają zabezpieczenia, którego inwestorzy nie są w stanie zagwarantować. Równocześnie nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) nie doświadczyła żadnych zmian w tym obszarze, a 15 proc. deklaruje, że potrzebuje teraz więcej pożyczkodawców do sfinalizowania swoich planów transakcyjnych.
 • 77 proc. respondentów jest przekonanych, że obecny rok okaże się dobrym okresem dla inwestycji i tym samym spodziewa się, że w tym roku uda im się wypracować zyski. Jest to poziom zbliżony do poprzedniej edycji badania, gdzie taką odpowiedź wskazało 81 proc. respondentów.
 • Raport Deloitte wskazuje na rosnące znaczenie obszaru ESG, który dla coraz większej liczby funduszy private equity stanowi znaczącą wartość. Ponad jedna czwarta respondentów wdrożyła zobowiązania i cele dekarbonizacji, w porównaniu z jedną piątą z ankiety przeprowadzonej na początku roku. Z kolei jedna trzecia respondentów jest w trakcie opracowywania celów zrównoważonego rozwoju. Podobny odsetek badanych planuje to w najbliższych miesiącach.

Rośnie liczba przedstawicieli funduszy private equity, którzy spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej

Zapoznaj się z informacją prasową

Encouraging Confidence | Private Equity Confidence Survey Central Europe | Summer 2023

Przejdź do angielskiej strony raportu

O badaniu

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecna edycja skupia się na oczekiwaniach obejmujących okres od grudnia 2023 do czerwca 2023 roku. PE Confidence Index obliczany jest na podstawie otrzymanych od specjalistów PE skupionych na Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzi na pytania dotyczące: klimatu gospodarczego, dostępności długu, koncentracji inwestorów, wielkości transakcji, aktywności rynkowej, zwrotu z inwestycji, działań inwestorów. Okresowe średnie wskazań pozytywnych są porównywane z wiosną 2003 r. W ten sposób obliczany jest Indeks zaufania PE dla tego regionu. Ankieta zawiera również pytania dotyczące wojny w Ukrainie na branżę PE, a także agendy zrównoważonego rozwoju i ESG oraz technologii.

Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey

Central Europe Private Equity Confidence Survey

Encouraging Confidence

Przedstawiamy wyniki 41. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?