Raport: Nastroje i oczekiwania funduszy private equity w Europie Środkowej

Artykuł

Raport: Nastroje i oczekiwania funduszy private equity w Europie Środkowej

Confidence down, experience up

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Summer 2020

Prezentujemy wyniki 35. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski te dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Private Equity Confidence Survey Summer 2020

Kluczowe wnioski raportu „Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey”

  • Zdaniem 45% respondentów badania, przedstawicieli funduszy private equity, ceny sprzedaży spadły w porównaniu z ostatnim półroczem. To trzy razy więcej niż pół roku wcześniej. Ponad połowa respondentów (51%) uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny sprzedaży obniżą się, a niemal jedna trzecia (32%) jest zdania, że pozostaną na niezmienionym poziomie.
  • Ponad dwie trzecie respondentów (68%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach, a indeks optymizmu znalazł się na najniższym poziomie od 2008 roku. To efekt kryzysu spowodowanego wybuchem epidemii SARS-CoV-2. Zdaniem 19% badanych sytuacja ekonomiczna utrzyma się na niezmienionym poziomie, a 13% uważa, że sytuacja ulegnie poprawie.
  • 21% respondentów zapytanych o wpływ Covid-19 na ich sytuację odpowiedziało, że nie odczuło negatywnych skutków w swoim portfelu inwestycyjnym. 62% zadeklarowało, że wpływ ten dotknął mniej niż jedną czwartą ich spółek.
  • Prawie trzy czwarte (74%) przedstawicieli funduszy PE w Europie Środkowej uważa, że obecny rok będzie dla rynku pozytywny. Rynek PE w Europie Środkowej, chociaż odczuwa wpływ Covid-19, to charakteryzuje go większy optymizm niż podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. Doświadczenie to prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie poziomu inwestycji i stworzy solidną podstawę dla zawarcia nowych transakcji.
  • Liderzy rynkowi ponownie są uznawani za najbardziej konkurencyjnych. 62% respondentów oczekuje, że największe firmy będą cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowej.
Raport: Private Equity w Europie Środkowej (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?