Private Equity Confidence Survey – Winter 2018

Analizy

Raport: Rynek private equity w Europie Środkowej ostrożniej patrzy w przyszłość

Prezentujemy wyniki 32. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazują wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski te dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Grudzień 2018 r.

Sektor funduszy private equity (PE) w Europie Środkowej jest wciąż bardzo aktywny, ale liczba zawieranych transakcji może ulec zmniejszeniu. Co czwarty badany przedstawiciel PE uważa, że sytuacja gospodarcza ulegnie osłabieniu w najbliższych miesiącach. Natomiast niemal trzykrotnie zmniejszyło się grono tych, którzy oczekują dalszych wzrostów liczby inwestycji.

Kluczowe wnioski z raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey

  • Tylko 11% badanych inwestorów uważa, że aktywność funduszy PE w najbliższych miesiącach będzie rosła. 
  • 25% badanych uważa, że sytuacja gospodarcza ulegnie osłabieniu. 
  • Niemal trzy czwarte badanych podmiotów oczekuje, że wielkość transakcji nie zmieni się przez najbliższe pół roku. 
  • 18% respondentów spodziewa się wzrostu wielkości transakcji, według 73% - pozostaną one na tym samym poziomie. 
  • 61% inwestorów zamierza skoncentrować się na nowych inwestycjach, a 25% skupi się na zarządzaniu istniejącym portfelem spółek. 
  • Badani inwestorzy deklarują, że w nadchodzących miesiącach będą więcej kupować niż sprzedawać. Potwierdza to 57% badanych; na zbyciu skoncentruje się 16%, a według 27% respondentów poziomy kupna i sprzedaży spółek utrzymają się na równym poziomie. 
  • Aż dla 80% respondentów cyfryzacja firm, w które chcą zainwestować nie jest istotnym warunkiem przy podejmowaniu decyzji, w tym 14% w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Tylko dla co piątego respondenta jest to kluczowy czynnik.

Private Equity Confidence Survey

Pobierz raport w wersji PDF

Interesujące jest to, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy jedna czwarta inwestorów zamierza się skoncentrować głównie na zarządzaniu istniejącym portfelem spółek. To wzrost z 19 proc. w ubiegłym roku. Na nowych inwestycjach skupi się 61 proc. badanych, jest to najniższy wynik od dwóch lat. Przekłada się to na najniższy od sześciu lat (11 proc.) poziom oczekiwań na wzrost aktywności na rynku PE.

Mark Jung, Partner w dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte, Lider Sektora Private Equity w Europie Środkowej