due diligence

Rozwiązania

Due Diligence

Skuteczne przeprowadzenie badania due diligence leży u podstaw każdej pomyślnej transakcji, a także jest kluczem do tworzenia wartości w perspektywie długoterminowej.

Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową. Skuteczne przeprowadzenie procesu due diligence leży u podstaw każdej pomyślnej transakcji, a także jest kluczem do tworzenia wartości inwestycji w perspektywie długoterminowej. Wnioski z due diligence wykorzystywane są do weryfikacji wyobrażeń potencjalnego inwestora o spółce, jako wkład do modelu wyceny, do ustalania ceny zakupu, do formułowania argumentów negocjacyjnych, do ustalenia definicji i określenia oświadczeń sprzedającego w umowie kupna/sprzedaży („SPA”), oraz do ustalenia planu działania po transakcji.

W ramach naszych usług w obszarze due diligence oferujemy:

  • Due diligence dla strony kupującej
  • Due diligence dla strony sprzedającej
  • Zakres due diligence dopasowany do sytuacji, obejmujący: finansowe, podatkowe, prawne, rynkowe, operacyjne oraz IT due diligence

Kontakt:

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Agnieszka Zielińska posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy przy transakcjach M&A. Agnieszka kieruje projektami due diligence, doradza przy negocjacjach i przygotowywaniu umów SPA. Poza doświadc... Więcej