Corporate Finance

Rozwiązania

Corporate Finance

Zespół Corporate Finance świadczy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.

Wspierając przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym, jesteśmy również otwarci na współpracę w zakresie kluczowych, tworzących wartość transakcji o charakterze międzynarodowym.

Nasi eksperci mogą przeprowadzić lub zapewnić wsparcie w realizacji transakcji, które wymagają określonego doradztwa, obejmujących m.in.:

 • fuzje i przejęcia,
 • transakcje sprzedaży/dezinwestycje,
 • transakcje typu MBO (ang. Management Buyout – wykup przedsiębiorstwa przez zarządzającą kadrę kierowniczą),
 • uzyskiwanie poparcia interesariuszy, pozyskiwanie finansowania,
 • transakcje na rynkach kapitałowych (instrumenty dłużne i kapitałowe)
 • wycena i modelowanie biznesowe,
 • analityka danych,
 • operacje skarbowe,
 • doradztwo gospodarcze,
 • doradztwo dla sektora publicznego,
 • analiza strategiczna.

 

Usługi doradcze na rzecz strony sprzedającej – zwiększenie możliwości osiągnięcia sukcesu przez klienta

Pełniąc rolę niezależnych doradców, informujemy stronę sprzedającą o możliwych zagrożeniach, zwiększając jednocześnie jej szanse na osiągnięcie sukcesu. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania transakcją, obejmujące:

 • analizy rynkowe – łącznie z kapitalizacją w oparciu o wiedzę ekspertów z różnych działów Deloitte,
 • tworzenie strategii sprzedaży/wyjścia z transakcji,
 • planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
 • wybór potencjalnych nabywców z branży i/lub finansowych (długa i krótka lista),
 • kontakty z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w wybranych przedsiębiorstwach oraz funduszach PE,
 • tworzenie konkurencyjnego otoczenia dla inwestorów,
 • wsparcie w procesie tworzenia lub optymalizacji planów biznesowych,
 • modelowanie finansowe i wycena na wewnętrzne potrzeby Klienta,
 • zarządzanie transakcją,
 • zarządzanie projektem w ramach procesu przetargowego,
 • zarządzanie data roomem,
 • koordynacja badania due diligence,
 • sporządzenie dokumentacji transakcji,
 • reprezentowanie klienta w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami oraz ich doradcami,
 • wsparcie w procesie zamknięcia transakcji (w tym współpraca z organami nadzoru),
 • doradztwo po zakończeniu transakcji sprzedaży.
   

Usługi doradcze na rzecz strony kupującej – pełna koncentracja na sukcesie klienta

Nasze zadanie polega na zwiększeniu szans klienta na osiągnięcie sukcesu w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Po zidentyfikowaniu potencjalnych celów, zapewniamy klientowi wsparcie poprzez:

 • stworzenie długiej i krótkiej listy potencjalnych celów,
 • precyzyjne określenie najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych,
 • tworzenie strategii przejęć i fuzji,
 • planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
 • nawiązywanie kontaktów z właścicielami potencjalnych celów,
 • wycenę – w tym wycenę wstępną, modelowanie finansowe oraz analizę modelu,
 • zarządzanie transakcją,
 • organizację wstępnych spotkań informacyjnych w celu określenia poziomu wstępnego zainteresowania,
 • wsparcie w odpowiednim dostosowaniu zakresu działań,
 • przeprowadzenie badania due diligence,
 • wsparcie w procesie wyboru ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej,
 • wsparcie w organizacji data roomu – współpraca ze stroną sprzedającą i jej doradcami w celu optymalizacji procesu,
 • złożenie oferty – w miarę możliwości, z wykorzystaniem naszych kontaktów na najwyższym szczeblu,
 • określenie taktyki negocjacyjnej, prowadzenie negocjacji oraz wsparcie w procesie przetargowym,
 • kontakty z organami nadzoru,
 • sporządzenie dokumentacji transakcji,
 • kontrolowane zakończenie procesu w zaplanowanym terminie,
 • doradztwo po zakończeniu transakcji nabycia.
   

Główne etapy sprzedaży firmy

Przy kawie o M&A

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cyklem darmowych webinarów

Kontakt

Michał Tokarski

Michał Tokarski

Partner M&A Corporate Finance

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte w Polsce, lider zespołu Corporate Finance. Michał jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, które zdobywał w P... Więcej

Mirosław Pazur

Mirosław Pazur

Partner Associate

Mirosław jest Partnerem w dziale Doradztwa Finansowego w zespole Corporate Finance (M&A). Mirosław jest ekspertem z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej. Specjalizuje się ... Więcej

Michał Bigoszewski

Michał Bigoszewski

Partner w dziale Doradztwa Finansowego

Michał współzarządza zespołem doradzającym przy fuzjach i przejęciach (Corporate Finance M&A) w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej oraz prywatnej, zdob... Więcej