Skalowanie możliwości sztucznej inteligencji

Artykuł

Skalowanie możliwości sztucznej inteligencji

Nawigowanie po horyzontach innowacji

W miarę, jak szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) trwa, jej odpowiednie wdrożenie i skalowanie są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i napędzania innowacji w erze cyfrowej. Zapoznaj się z naszą trójfazową strukturą generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), która pomaga testować, wdrażać i skalować ją w sposób pewny i zrównoważony.

Skalowanie AI w sektorze ubezpieczeniowym

Pojawienie się technologii w postaci sztucznej inteligencji, przyniosło wir zmian, tworząc nowe możliwości w zawrotnym tempie. Dla firm działających w sektorze ubezpieczeniowym wykorzystanie możliwości AI to nie tylko nadążanie za konkurencją, ale także jej prześcignięcie. W erze, w której cyfrowa innowacja jest siłą napędową zmian, potencjał sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów, stymulowania nowych wyzwań i szybkiego ich rozwiązywania jest niezrównany.

Skalowanie AI w organizacji ubezpieczeniowej nie jest łatwym zadaniem. Wymaga ono ustrukturyzowanego podejścia, jasnej wizji i dogłębnego zrozumienia, jak skutecznie ustalać priorytety działań. Poruszanie się po tym złożonym krajobrazie może być przytłaczające, dlatego opracowaliśmy kompleksową, trójfazową ramę wdrażania Gen AI. Ta mapa drogowa do sukcesu ma na celu nawigację od samego początku w taki sposób, aby móc wprowadzić w życie strategię AI i skalować ją pewnie oraz efektywnie w organizacji.

Pierwszy etap skalowania AI, określany również jako Horyzont 1, skupia się na eksperymentowaniu, testowaniu i weryfikacji wewnętrznych zastosowań AI. Na tym etapie nacisk kładziony jest przede wszystkim na ocenę sposobu wdrożenia sztucznej inteligencji. W ramach Horyzontu 1, organizacje wciąż rozwijają się pod względem dojrzałości AI, poszerzając podstawowe zdolności i kładąc podwaliny pod swoją politykę i zarządzanie technologią.

W miarę jak organizacje przechodzą do tego etapu (Horyzont 2), cel ewoluuje w odniesieniu do kroku pierwszego. Teraz celem jest połączenie tradycyjnych i generatywnych rozwiązań AI, aby pomóc w budowaniu bardziej wszechstronnej strategii związanej z użyciem sztucznej inteligencji, a następnie skutecznie przygotować grunt do jej skalowania. Aby uzyskać wymierną wartość w ramach tego etapu, organizacje powinny odejść od tworzenia indywidualnych rozwiązań, a zamiast tego nadać priorytet budowaniu zintegrowanych systemów rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych technologii sztucznej inteligencji, które oferują bardziej holistyczne podejście. Szerszy zakres informacji może pomóc w dostarczaniu doświadczeń i wartości zarówno dla osób wewnątrz organizacji jak i dla jej klientów.

Ostatni z etapów, Horyzont 3, stanowi kulminację skutecznego wdrażania sztucznej inteligencji i jej skalowalności. W tym przypadku AI może pomóc w transformacji tradycyjnych modeli biznesowych, tworząc zupełnie nowe sposoby wykorzystania technologii. Obecnie budowanie przedsiębiorstw opartych na GenAI staje się rzeczywistością. Następnie cel przesuwa się w kierunku stworzenia środowiska pracy opartego na współpracy ludzi i maszyn, tworząc zupełnie nowe możliwości.

Każdy etap tego procesu opiera się na poprzednim, tworząc solidne podstawy dla zrównoważonego i skalowalnego rozwoju AI. To progresywne podejście zapewnia odpowiednie przygotowanie organizacji do radzenia sobie ze złożonościami integracji AI.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis horyzontów i sposobów skutecznej implementacji planu, zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem, aby uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie krajobrazu AI i kolejnych kroków potrzebnych do skutecznego wykorzystania jej potencjału.

Document

Skalowanie możliwości sztucznej inteligencji

Nawigowanie po horyzontach innowacji

Pobierz raport

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?