Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w bankach

Artykuł

Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w bankach

Deloitte po raz kolejny Partnerem Strategicznym wydarzenia

Celem Konferencji, niezmiennie od jej powstania, jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Wspólnie z Centrum Myśli Strategicznych oraz z Radą Programową, w skład której wchodzą Przedstawiciele Zarządów czołowych banków w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”.

Motto tegorocznego spotkania brzmi:

Czy kumulacja ryzyka prawnego i kredytowego w polskim sektorze bankowym pozwoli na sfinansowanie ambitnych projektów infrastrukturalnych?

Konferencja odbędzie się 7 marca w Sali Imperium Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w godzinach 11:30 – 16:30.

Wszelkie debaty będą transmitowane w sieci w czasie rzeczywistym.

 

W tym roku będą poruszane następujące tematy:

  • Ryzyka związane z digitalizacją bankowości z perspektywy CRO.
  • Ograniczenie ryzyka prawno – regulacyjnego jako fundament stabilności sektora finansowego.
  • Wzrost ryzyka kredytowego.
  • Przyszłość sektora bankowego w kontekście kumulacji ryzyk – diagnoza i rekomendacje.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora - link.

 

Serdecznie zapraszamy!

Czy ta strona była pomocna?