Digital Banking Maturity 2020

Artykuł

Digital Banking Maturity 2020

Jaka jest reakcja banków na cyfrową (r)ewolucję? 

Globalne badanie porównujące 318 banków w 39 krajach na 5 kontynentach.

Digital Banking Maturity 2020 to czwarta edycja największego światowego badania porównującego kanały usług bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych i pokazującego działania, jakie podejmują liderzy, aby zwyciężyć w cyfrowym wyścigu. Jego podstawą jest badanie „tajemniczego klienta”, które analizuje kanały cyfrowe wykorzystywane przez banki detaliczne i ocenia je z perspektywy klienta, a także inspiruje do rozmów na temat przyszłych rozwiązań.

Digital Banking Maturity 2020

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Badanie pomaga bankom na całym świecie szybciej zareagować na zmiany

Badanie dojrzałości bankowości cyfrowej to największe na świecie badanie technologii cyfrowych stosowanych przez banki. Jego podstawą jest badanie „tajemniczego klienta”, które analizuje kanały cyfrowe wykorzystywane przez banki detaliczne i ocenia je z perspektywy klienta, a także inspiruje do rozmów na temat przyszłych rozwiązań.

Najważniesze wnioski

Informacje o badaniu:

Digital Banking Maturity analizuje kanały cyfrowe bankowości detalicznej 318 banków z 39 krajów. Aby porównać cyfrową dojrzałość poszczególnych banków, oceniliśmy trzy elementy:

 1. Porównanie funkcji
  Analiza 1108 rozwiązań cyfrowych oferowanych klientom detalicznym w ramach rachunków bieżących, które zostały sprawdzone przez osoby wcielające się w rolę klienta.
  – Ocena sześciu kroków w ramach ścieżki klienta
  – Analiza poziomu cyfryzacji 13 podstawowych produktów bankowych
  – Kompendium najlepszych rozwiązań oferowanych na świecie
 2. Badanie potrzeb klientów
  Ankieta i badanie (na 4,9 tysiącach klientów) mające na celu ustalenie 26 najważniejszych czynności bankowych oraz preferowanych kanałów (oddział, internet, urządzenia mobilne).
  – Preferencje klientów w różnych kanałach w kontekście najpowszechniejszych czynności bankowych
 3. Badanie doświadczeń użytkowników
  Uzupełniająca analiza opinii klientów na temat swoich doświadczeń.
  – 19 scenariuszy UX odzwierciedlających 10 obszarów aktywności klienta na każdym etapie relacji z bankiem
  – Szczegółowy kwestionariusz mający na celu zbadanie doświadczeń użytkowników aplikacji mobilnych

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat Państwa instytucji finansowej, prosimy o skontaktowanie się z naszymi ekspertami (dane kontaktowe dostępne poniżej).

Czy ta strona była pomocna?