Raport: Digital Banking Maturity 2018

Artykuł

Raport Digital Banking Maturity

Czy banki w Europie są przygotowane na nową erę bankowości?

Kompleksowe badanie cyfrowej dojrzałości 248 instytucji finansowych w 38 krajach przedstawia zarówno braki, jak i nowe możliwości.

Zmieniające się preferencje klientów, konkurencja ze strony FinTechów oraz przepisy, takie jak zmieniona dyrektywa Unii Europejskiej o usługach płatniczych (PSD2), zmuszają banki w Europie i na Bliskim Wschodzie (EMEA) do rozwijania bankowości cyfrowej. Jeśli zapytamy banki, prawie każdy z nich określa się mianem cyfrowego lidera. Jednak czy taka jest rzeczywistość?

Badanie EMEA Digital Banking Maturity 2018 to pierwsze badanie w historii, które ocenia pełne spektrum produktów i funkcjonalności instytucji finansowych, a także preferencje konsumentów na każdym z badanych rynków. To cyfrowy przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zwyciężyć w nowym świecie bankowości po PSD2.

Digital Banking Maturity EMEA

Kluczowe wnioski:

 • Do grupy cyfrowych liderów należą instytucje finansowe, które oferują szeroki zakres funkcji istotnych dla klientów i atrakcyjny interfejs użytkownika (UX).
 • Rynki EMEA można podzielić na 4 grupy: cyfrowych liderów, cyfrową grupę pościgową, cyfrowy peleton oraz cyfrowych maruderów.
 • Polska znalazła się w grupie krajów cyfrowych liderów pod względem dojrzałości cyfrowej.
 • Niemniej mimo, że Polska jest liderem cyfrowym, wyniki polskich banków są bardzo zróżnicowane. Aż trzy polskie banki można uznać za cyfrowych liderów, jednak trzy inne znalazły się w grupie cyfrowych maruderów.
 • W najbliższej przyszłości PSD2 i FinTechy zwiększą presję rynkową, co stworzy nowe możliwości dla cyfrowych liderów.
 • Dojrzałość cyfrowa FinTechów jest ograniczana przez limitowaną ofertę usług bankowych, ale współpraca z partnerami pozwala im szybko rozszerzać portfolio produktów.
 • Zdecydowana większość zidentyfikowanych funkcjonalności obejmuje cyfryzację tradycyjnych produktów bankowych, ale liderzy cyfrowi osiągnęli już silną pozycję na kolejnych etapach bankowości.
 • Otwarta bankowość oraz oferta usług pozabankowych zadecydują, kto zostanie cyfrowym liderem w przyszłości.

Raport: Digital Banking Maturity | Pobierz PDF

Jak zostać cyfrowym liderem i dlaczego tak niewielu się to udaje?

Publikacja udostępniana nieodpłatnie.

Pobierz wnioski dotyczące Polski

Raport EMEA Digital Banking Maturity w liczbach:

 • 238 banków (w tym 15 z Polski)
 • 10 FinTechy
 • 38 krajów Europy i Bliskiego Wschodu
 • 826 ocenionych funkcjonalności
 • 8,000+ zbadanych klientów 
 • 3 badane kanały digitalowe
 • 197,000+ danych punktowych

Digital Banking Maturity Study EMEA

Are EMEA's banks prepared for the new world of banking?

Visit the EMEA Digital Banking Maturity website

O badaniu:

Firmy członkowskie Deloitte w regionie EMEA połączyły siły w celu przeprowadzenia najbardziej kompleksowej i obiektywnej oceny dojrzałości cyfrowej instytucji finansowych.

Kto jest cyfrowym liderem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zmierzyliśmy wyniki instytucji finansowych w trzech kluczowych obszarach:

1. Przegląd funkcjonalności każdej z 248 instytucji finansowych z 38 krajów. Zespół 136 "tajemniczych klientów" otworzył rachunki bieżące i ocenił kanały bankowości internetowej i bankowości mobilnej każdego banku pod kątem 826 funkcjonalności.

2. Badanie opinii klientów ponad 8000 klientów banków, aby zrozumieć potrzeby i preferencje klientów.

3. Ocena user experience (UX) bankowości mobilnej przez klientów zgodnie z ramami User Experience Questionnaire (UEQ)

4. Aby zmierzyć dojrzałość cyfrową danego kraju, zespół badaczy porównał pięć największych banków według wielkości aktywów każdego kraju. Pełne badanie zawiera wyczerpujące dane na temat 238 banków i 10 FinTechów.

Aby szczegółowo omówić szczegółowe ustalenia dotyczące Twojej instytucji finansowej, zapraszamy do kontaktu.