Usługi

Finanse i bankowość

Obsługa prawna dla podmiotów z sektora finansowego

Deloitte Legal oferuje usługi z zakresu doradztwa prawnego świadczone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w międzynarodowych kancelariach prawniczych, jak również w instytucjach finansowych.

Doradztwo transakcyjne

Doradzamy, a następnie w imieniu Klienta, negocjujemy i przygotowujemy m.in. dokumentację LMA, umowy kredytów/pożyczek terminowych i odnawialnych zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, umowy kredytów konsorcjalnych, umowy podporządkowania, umowy sekurytyzacji, umowy leasingu finansowego i operacyjnego, dokumentacje związaną z refinansowaniem, umowy zabezpieczeń do umów kredytowych, strukturyzowane transgraniczne oraz krajowe transakcje akwizycyjne, umowy cash-pooling’u.

Prowadzimy badania due diligence zmierzające do minimalizacji ryzyka transakcyjnego jednocześnie sygnalizując potencjalne zagrożenia prawne.

 

Doradztwo regulacyjne

Świadczymy usługi doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie dostosowywania wewnętrznych regulaminów i dokumentacji standardowej do wymogów prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz rekomendacji organów nadzoru finansowego. Uczestniczyliśmy i reprezentowaliśmy naszych Klientów przed organami nadzoru w projektach z obszaru monitoringu zgodności (compliance) oraz reorganizacji działalności instytucji finansowych.

Doradzamy w projektach obejmujących wdrażanie nowych produktów finansowych do oferty instytucji finansowych.

 

Usługi corporate

Komplementarnie do wyżej wymienionych usług, bazując na modelu biznesowym „one-stop-shop” oferujemy także usługi corporate, tj. przygotowanie dokumentacji wewnętrznej kredytobiorców i kredytodawców na potrzeby transakcyjne, zakładanie SPV, zakładanie i przekształcenia banków, oraz procesy notyfikacyjne dotyczące prowadzenia działalności w formie oddziałów i przedstawicielstw instytucji finansowych w Polsce.

Kontakt

Zbigniew Korba

Zbigniew Korba

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Zbigniew posiada rozległe doświadczenie w transakcjach finansowych, w których reprezentował instytucje finansowe, międzynarodowe korporacje oraz inwestorów prywatnych, polskich i zagranicznych. Doradz... Więcej

Agata Jankowska-Galińska

Agata Jankowska-Galińska

Radca prawny, Senior Managing Associate

Agata specjalizuje się w doradztwie dla instytucji finansowych w odniesieniu do przepisów prawa polskiego (w tym prawa bankowego, ustaw - o kredycie konsumenckim, o ochronie danych osobowych) oraz reg... Więcej

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Radca prawny, Partner Associate

Łukasz Szymański jest radcą prawnym, Partner Associate w Deloitte Legal, zajmującym się doradztwem prawnym w obszarze rynku finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradzaniu ba... Więcej