Usługi

Finanse i bankowość

Obsługa prawna dla podmiotów z sektora finansowego

Deloitte Legal oferuje usługi z zakresu doradztwa prawnego świadczone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w międzynarodowych kancelariach prawniczych, jak również w instytucjach finansowych.

Doradztwo transakcyjne

Doradzamy, a następnie w imieniu Klienta, negocjujemy i przygotowujemy m.in. dokumentację LMA, umowy kredytów/pożyczek terminowych i odnawialnych zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, umowy kredytów konsorcjalnych, umowy podporządkowania, umowy sekurytyzacji, umowy leasingu finansowego i operacyjnego, dokumentacje związaną z refinansowaniem, umowy zabezpieczeń do umów kredytowych, strukturyzowane transgraniczne oraz krajowe transakcje akwizycyjne, umowy cash-pooling’u.

Prowadzimy badania due diligence zmierzające do minimalizacji ryzyka transakcyjnego jednocześnie sygnalizując potencjalne zagrożenia prawne.

 

Doradztwo regulacyjne

Świadczymy usługi doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie dostosowywania wewnętrznych regulaminów i dokumentacji standardowej do wymogów prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz rekomendacji organów nadzoru finansowego. Uczestniczyliśmy i reprezentowaliśmy naszych Klientów przed organami nadzoru w projektach z obszaru monitoringu zgodności (compliance) oraz reorganizacji działalności instytucji finansowych.

Doradzamy w projektach obejmujących wdrażanie nowych produktów finansowych do oferty instytucji finansowych.

 

Usługi corporate

Komplementarnie do wyżej wymienionych usług, bazując na modelu biznesowym „one-stop-shop” oferujemy także usługi corporate, tj. przygotowanie dokumentacji wewnętrznej kredytobiorców i kredytodawców na potrzeby transakcyjne, zakładanie SPV, zakładanie i przekształcenia banków, oraz procesy notyfikacyjne dotyczące prowadzenia działalności w formie oddziałów i przedstawicielstw instytucji finansowych w Polsce.