Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną

Punkty widzenia

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną

Rozmowa z Markiem Majem, założycielem firmy SMAY

Newsletter firm rodzinnych (3/2019)

Osiem pytań o Konstytucję

W dobie pierwszej fali sukcesyjnej w polskich firmach rodzinnych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na uporządkowane podejście do procesów sukcesyjnych poprzez wdrożenie Konstytucji Rodzinnej. Do grona takich firm dołączyła niedawno firma rodzinna Smay z Krakowa, od 30 lat dostarczająca swoim klientom innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej. Z jej założycielem, Markiem Majem rozmawiamy o tym: czym jest Konstytucja, jak porządkuje relacje, zadania i obowiązki rodzinne, jak zmienia Rodzinę i jakie korzyści przynosi.

Konstytucja Rodzinna jest ustrukturyzowanym i spójnym procesem, przez który przechodzi cała rodzina, z czasem coraz mocniej angażując się w jego przebieg. Jest to proces wzajemnego poznawania się, rozumienia i ustalania wspólnych praw, obowiązków i celów, po to, by zgodnie patrzeć we wspólną przyszłość.


Sam proces pisania Konstytucji w naszym przypadku trwał prawie 8 miesięcy. To była dla mnie kapitalna rzecz, ponieważ był to proces poznawania się nawzajem, określania wspólnych przyszłych celów i recepty na życie. To, że rodzina miała okazję poznać się lepiej, było dla nas doświadczeniem, którego prawdopodobnie w żadnych innych okolicznościach byśmy nie przeżyli.

– mówił Marek Maj, Prezes Zarządu i założyciel firmy Smay.

Powody, dla których firmy rodzinne decydują się na spisanie Konstytucji Rodzinnej są różne. W przypadku pokolenia nestorów, którzy budowali swoje firmy 20-30 lat temu, może być to marzenie o długowieczności, które można zrealizować tylko budując wielopokoleniową firmę. Tę wizję można wdrażać w życie jedynie poprzez włączenie kolejnych pokoleń do planowania wspólnej przyszłości. Przedstawiciele młodszej generacji dają zwykle firmie nową energię, nowa wizję i inne rozumienie zmieniającego się otoczenia biznesowego.
Młodsze pokolenie z natury jest energicznie nastawione na działanie, usprawnianie procesów i jak najszybsze budowanie sukcesu. Zarówno nestorzy jak i ich następcy, najczęściej sygnalizują, że proces tworzenia Konstytucji nie jest łatwy, cechuje go wysoki poziom szczegółowości, często trwa kilka miesięcy i wywołuje różnego rodzaju trudności. Tym bardziej rodziny zarządzające własnymi firmami są przekonane o jego konieczności, aby jak najprędzej zabezpieczyć przyszłość kolejnych pokoleń i utorować im drogę w jak najskuteczniejszym zarządzaniu wspólną firmą rodzinną.

Zapytany o asumpt, który przekonał właścicieli firmy Smay do stworzenia Konstytucji Rodzinnej, Marek Maj odpowiedział:


Był to mijający czas. Wszyscy podlegamy pewnym procesom, a czas powoduje, że wszyscy się zmieniamy i przychodzi pytanie … a co dalej? Nie będę ukrywał, że firma była dla mnie czwartym dzieckiem, dlatego tak bardzo zależało mi na jej przyszłości. Czułem też na swoich plecach oddech starszego syna, który przez ostatnie piętnaście lat chciał dorastać wraz z firmą i podjąć trud ciężkiej pracy, uczyć się firmy, jej charakteru funkcjonowania i jej wartości. Wtedy uznałem, że trzeba to zapisać, usankcjonować i wyznaczyć poszczególne role członkom naszej Rodziny, żeby wiedziała jak dalej ma funkcjonować.


Zanim Rodzina zdecyduje się na Konstytucję Rodzinną, trzeba odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Nie wszyscy od razu są przekonani, że warto. Skoro do tej pory wszystko dobrze szło w firmie, po co mierzyć się ze wszystkimi trudnymi sprawami? Pojawiają się też pytania, jakie realne korzyści może przynieść ten proces? Z czasem nastawienie się zmienia. Uczestnicy procesu zaczynają dostrzegać korzyści, doceniają możliwość poznania siebie nawzajem jeszcze lepiej. Wiedzą, czego mogą się w przyszłości spodziewać, nikt nie ma wątpliwości, kto jaką rolę powinien przyjąć, nie ma więc niepotrzebnych konfliktów między członkami Rodziny. Dobrze przeanalizowane w trakcie procesu powstawania Konstytucji obszary ryzyka, przyszłych wyzwań i wzajemnych oczekiwań, pomagają Rodzinie zapewnić bezpieczeństwo i stabilną przyszłość w swojej firmie.

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 1. Czym jest Konstytucja Rodzinna?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 2. Co skłania właścicieli firm do opracowania Konstytucji Rodzinnej?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 3. Jakie są pierwsze reakcje członków Rodziny na propozycję opracowania Konstytucji? Jak nastawienie Rodziny ewoluuje?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 4. Czy Konstytucja pomaga wzmocnić zaufanie między członkami Rodziny, a także uporządkować zadania i obowiązki?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 5. Który z elementów Konstytucji był najważniejszy?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 6. Rada Rodziny jako kręgosłup Konstytucji umożliwiający włączenie najmłodszego pokolenia w dyskusję o biznesie

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 7. Jak proces Konstytucji zmienia Rodzinę i jaki przynosi efekt końcowy?

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną: 8. Czy wśród właścicieli biznesów rodzinnych Konstytucja jest popularnym tematem?

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach.

Zobacz wszystkie wydania newslettera "Firmy Rodzinne".

Zarejestruj się