Wyzwania dla firm rodzinnych: Od tradycji do nowoczesności

Artykuł

Od tradycji do nowoczesności – zarządzanie i sukcesja w firmach rodzinnych

Wyzwania dla firm rodzinnych

Newsletter firm rodzinnych 1/2020

Relacja ze spotkania firm rodzinnych w Pieńkowie w siedzibie firmy Adamed Pharma S.A. – 16 października 2019 r.

Właściciele, sukcesorzy oraz przedstawiciele firm rodzinnych spotkali się kolejny raz 16 października 2019 w ramach projektu „Wyzwania dla firm rodzinnych”. Tym razem Deloitte zorganizował konferencję we współpracy z Maciejem Adamkiewiczem, Prezesem Adamed Pharma S.A. w podwarszawskim Pieńkowie w siedzibie jego firmy. Przestrzeń firmowa, to nie tylko zakład produkcyjny, lecz również nowoczesne przestrzenie konferencyjne, sprzyjające rozmowom, współpracy oraz networkingowi.

Konferencję zainaugurowała prelekcja gospodarzy połączoną ze zwiedzaniem Centrum B+R Adamed Pharma S.A. Uczestnicy mieli możliwość poznania całego procesu produkcyjnego leków, jak również zapoznania się z najnowszymi trendami w branży farmaceutycznej.

Wystąpienia zostały podzielone na dwa bloki tematyczne „Bezpieczeństwo i długowieczność” oraz „Wzrost i rozwój”.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wyzwania dla firm rodzinnych”

Miejsce spotkania:
Hilton Garden Inn Rzeszów
ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Termin spotkania:
20 lutego 2020 r.
godz. 13:00 – 20:00

Osoba kontaktowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Zarejestruj się

Cyberbezpieczeństwo, czyli jak uchronić firmę przed włamaniem

Cykl wystąpień na temat „Bezpieczeństwa i długowieczności” otworzyła rozmowa Marka Sanockiego, Wiceprezesa Splast oraz Marcina Ludwiszewskiego, Dyrektora Deloitte Cyber. Prelegenci wprowadzili nas w sferę cyberbezpieczeństwa, dzieląc się przemyśleniami ze swojej współpracy w zakresie kontrolowanego ataku w firmie Splast. Dzięki ich doświadczeniu uczestnicy mogli zyskać bezcenne informacje, poznać zakres możliwości działania cyberprzestępców oraz zrozumieć, jak istotnym jest obecnie kwestia ochrony danych dla przedsiębiorców i wszystkich użytkowników Internetu.

Cyberprzestępstwa to dziś nie tylko problem firm z określonej branży. Tutaj nie ma wyłączności, a ryzyko cyberataków dotyczy przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych i o różnej wielkości. To zarówno problem wielkich koncernów, jak i mniejszych firm, firm rodzinnych czy prywatnych. Na co dzień wiele firm i wielu ludzi także prywatnie doświadcza kradzieży danych i włamań na konta e-mail, konta bankowe czy do social mediów. Dlatego ważne jest dla nas budowanie świadomości społeczeństwa, jako jednego z narzędzi prewencyjnych w walce z rosnącą cyberprzestępczością i dlatego też intensyfikujemy nasze działania i wdrażamy możliwie najlepsze rozwiązania

- podkreślał podczas swojego wystąpienia Marcin Ludwiszewski, Dyrektor Deloitte Cyber.

Dywersyfikacja biznesu. Strategia marki

Henryk Orfinger, Wiceprezes Dr Irena Eris oraz Michał Pieprzny, Lider CE Deloitte Consumer poruszyli zagadnienia z obszaru dywersyfikacji biznesu. Doświadczenie firmy rodzinnej Dr Irena Eris, jest szczególnie cenne w tym zakresie. Firma powstała w latach 80. i rozwijała się w czasach, gdy pojęcia takie jak dywersyfikacja, innowacja oraz marketing po prostu nie istniały a sposób działania opierał się przede wszystkim na intuicji i wiedzy. W 1995 roku, firma miała już pewną pozycję na rynku i komfort pracy, by móc rozwijać biznes. Tak powstała idea otworzenia pierwszego hotelu. Firma również rozpoczęła dywersyfikację marek – obecnie ma 4 linie kosmetyków - popularną, dermokosmetyczną, premium oraz profesjonalną.

Budujemy siłę marki i naszą pozycję w oparciu nie tylko o produkcję kosmetyków, ale i hotele, czy kosmetyczne instytuty Dr. Irena Eris. Jakość produktu, efektywność finansowa muszą się obronić.

– mówił Henryk Orfinger, Wiceprezes Dr Irena Eris, podkreślając jednocześnie rolę strategii oraz wiedzy w budowaniu i rozwoju marki.

Henryk Orfinger opowiada o swoim podejściu do dywersyfikacji

Konstytucja rodzinna, zapis DNA firmy dla przyszłych pokoleń

W obszar „Konstytucji rodzinnej: sukcesji i ładu rodzinnego” wprowadzili nas Jan Kalisz, Prezes firmy Fibrain oraz Tadeusz Dulian, ekspert ds. firm rodzinnych w Deloitte. Jan Kalisz, opierając się na doświadczeniu swojej wielopokoleniowej firmy, opowiadał o tym, czym jest dla niego konstytucja rodzinna oraz dlaczego warto się decydować na przeprowadzanie tego, czasem bardzo długiego procesu. 

Moja definicja konstytucji to jest wizja założyciela i, w moim przypadku, już pierwszych sukcesorów na kontynuację biznesu dla wielu pokoleń. Jest to dokument, który może określać tę wielopokoleniowość. Konstytucja rodzinna jest mocno powiązana z sukcesją.

- podkreślił Jan Kalisz, Prezes firmy Fibrain.

Prelegenci zwrócili uwagę na znaczenie konstytucji rodzinnej w aspekcie braku formalnych uwarunkowań prawnych, do przeprowadzenia sukcesji. Konstytucja rodzinna wspiera nestorów i sukcesorów w stworzeniu wspólnej, ujednoliconej wizji firmy dla przyszłych pokoleń. Według Tadeusza Duliana jednym z podstawowych elementów metodologii konstytucji jest po prostu wspólna praca między pokoleniami, a jednym z narzędzi są warsztaty rodzinne, gdzie wypracowuje się wspólne podejście, działanie i długoterminowe założenia. Konstytucja nie tylko pomaga w przeprowadzeniu sukcesji, wypracowaniu jednolitej wizji, ale przede wszystkim reguluje i formalizuje zasady a tym samym zabezpiecza interesy firmy oraz samej rodziny.

Jan Kalisz o znaczeniu konstytucji rodzinnej

Jak nauczyć dzieci przedsiębiorczości?

„Wzrost i rozwój” to kolejny blok tematyczny konferencji. Otworzył go Artur Czepczyński, Prezes firmy ABC Czepczyński wraz z Pawłem Kaczmarczykiem z Czepczyński Family Foundation. Podczas rozmowy wokół zagadnienia „Jak edukować dzieci w obszarze ekonomii, czyli ABC Ekonomii” mieliśmy okazje dowiedzieć się, jak firma ABC Czepczyński oraz niedawno powołana fundacja Czepczyński Family Foundation, realizuje swoją misję i wizję w obszarze edukacji ekonomicznej dzieci, w oparciu o projekt ABC Ekonomii.

Szczególną wagę przykładamy do zagadnień ściśle związanych z edukacją i zaangażowaniem społecznym. Nasz projekt ABC Ekonomii, którego jednym z elementów jest książka ABC Ekonomii, jest silnym narzędziem w budowaniu tej misji. Książka napisana jest z myślą o dzieciach i dla dzieci, dostosowana kolejno do wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

- mówił Artur Czepczyński, Prezes firmy ABC Czepczyński.

Od firmy rodzinnej do korporacji

„Kiedy firma rodzinna staje się korporacją? Czy możliwa jest droga powrotna?” – wokół tych pytań szukał odpowiedzi Maciej Adamkiewicz, Prezes firmy Adamed Pharma S.A., w rozmowie z Tadeuszem Dulianem, ekspertem ds. firm rodzinnych Deloitte.

Maciej Adamkiewicz zwraca uwagę na to, że dopiero po zdobyciu doświadczenia i kompetencji na różnych obszarach możemy myśleć o tworzeniu korporacji.

Nie byliśmy jeszcze korporacją, kiedy już posiadaliśmy pewne kompetencje, tj.
produkcję, badania i rozwój, sprzedaż i marketing, do tego doszły public relations, lobbing. Dopiero wtedy zaczęliśmy budować korporację. Myślę, że takim przełomowym momentem, było to, że zaczęliśmy prowadzić budżety, siatki płac, ewaluację pracowników. Wtedy już bardzo łatwo było, przy pomocy firmy consultingowych, skwantyfikować i wyznaczyć cele naszym współpracownikom.

- mówił Maciej Adamkiewicz, Prezes firmy Adamed Pharma S.A.

Przekształcenie firmy rodzinnej w korporację niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi zapewnia płynność procesów i mniejsze zaangażowanie w nie zarządu, daje możliwości tworzenia innowacji, rozwoju działów B+R, ale także stawia przed firmą nowe wyzwania, tworzone są procedury a to zmniejsza z kolei elastyczność w zarządzaniu. Bycie liderem na rynku oraz posiadanie tylu narzędzi i kompetencji przede wszystkim zobowiązuje do realizacji celów związanych z odpowiedzialnością biznesu oraz ochrony środowiska. Według Adamkiewicza odpowiedzialność ta polega na stworzeniu lub kultywowaniu misji, a to często wymaga powrotu do korzeni, czyli tego, co sprawiło, że w ogóle stworzyliśmy firmę. Takim fundamentem może być konstytucja rodzinna i dobrze przeprowadzona sukcesja.

Maciej Adamkiewicz o roli wartości w rozwoju firmy

Jak uczyć się na błędach?

Część oficjalną spotkania zakończyło wystąpienie „Nasza historia biznesu. Co zrobiłbym inaczej?” Zbigniewa Grycana, właściciela firmy Grycan - Lody od Pokoleń. Zbigniew Grycan jest jednym z pionierów polskiego biznesu, o sobie sam mówi, że jest przede wszystkim jednak „przedsiębiorcą i rzemieślnikiem, bo z zawodu cukiernikiem”. Droga, którą przebył Pan Zbigniew wraz ze swoją firmą, była długa i obfita w wiele znaczących dla dzisiejszego biznesu doświadczeń, ale i nie brakowało w niej błędów, których, jak twierdzi dzisiaj Zbigniew Grycan, na pewno by nie powtórzył.

Jest wiele nietrafionych decyzji w naszych praktykach biznesowych, za które płacimy w późniejszym czasie. Popełniamy błędy i będziemy je popełniać, to jest nieodzowna część biznesu, ale ważne jest, abyśmy starali się przestrzec przed nimi naszych sukcesorów.

– mówił Zbigniew Grycan, Prezes firmy Grycan - Lody od Pokoleń

Konferencję „Wyzwania dla firm rodzinnych” w siedzibie firmy Adamed w Pieńkowie zakończyliśmy wspólną kolacją. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w naszym spotkaniu, a prelegentom za podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.

Obejrzyj krótką relację z konferencji.

Krótka relacja ze spotkania „Wyzwania dla firm rodzinnych” w Pieńkowie

Kolejne spotkanie z cyklu
"Wyzwania dla firm rodzinnych"

20 lutego 2020 r., Rzeszów
Cykl spotkań dla właścicieli i sukcesorów w firmach rodzinnych

Przedstawiamy sylwetki naszych prelegentów:

Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu Adamed Pharma S.A.

Posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej - International Uroginecology Journal. Od 2000 roku pełni w firmie Adamed funkcję Prezesa Zarządu, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Henryk Orfinger – Współzałożyciel Grupy Dr Irena Eris

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W 2004 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał nagrodę Business Centre Club – Lider Polskiego Biznesu 2000. Od 2018 r. przewodniczący Prezydium Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan.

Artur Czepczyński - Właściciel firm spedycyjnych

ABC Czepczyński i Simple Way oraz Biura SONRISO - touroperatora specjalizującego się w ofercie dla klientów premium oraz Ośrodka Wypoczynkowego WEZAJ. Członek Zarządu The Family Businness Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Założyciel Wielkopolskiego Klubu Biznesu. 

Zbigniew Grycan – Prezes firmy Grycan - Lody od Pokoleń

Pochodzący z rodziny o długiej tradycji cukierniczej. Grycan zaczynał od marki Zielona Budka, mokotowskiej lodziarni, którą przejął w latach 80. XX wieku. W 2003 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz polskiego rolnictwa i rozwoju regionu lubelskiego, a w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, za zasługi w działalności społeczne.

Jan Kalisz - Współzałożyciel i Prezes spółki ELMAT

z której narodził się później FIBRAIN – polski producent liczący się na globalnym rynku technologii światłowodowych

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą. Laureat konkursu Wizjonerzy 2018 organizowanego przez wydawcę „Dziennika Gazety Prawnej”.

Marek Sanocki - Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel firmy SPLAST Sp. z o.o. z Krosna

Absolwent Wydziału Zarzadzania, Szkoły Biznesu. W firmie odpowiedzialny za produkcje, nowe uruchomienia i sprzedaż. Odpowiada również za rozwój technologii, realizując szereg wdrożeń w firmie w zakresie nowych projektów produkcyjnych, automatyzacji produkcji wdrażania systemów zarządzania. Mieszka i pracuje w Krośnie.

Damian Kupczyk - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel sztuki i informatyki, tutor

Od trzech lat zawodowo zajmuje się kwestiami CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie spedycyjnej ABC-Czepczyński, gdzie odpowiedzialny jest za szereg projektów społecznych i partnerstw m.in. z UNICEF Polska. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie pedagogiczne jako metodyk i kierownik świetlicy szkolnej. Pracę terapeutyczną rozpoczął pracując z osobami niepełnosprawnymi, prowadząc terapię społeczną i trening budżetowy. Współtwórca projektu edukacyjnego ABC-Ekonomii, a także twórca materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini".

Jan Jarmul – Partner, Radca Prawny Deloitte Legal

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, które zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych (m.in. Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak). Jan specjalizuje się w transakcjach M&A i w projektach restrukturyzacji.

Michał Pieprzny - Partner Deloitte w dziale Strategii

Michał ma 14-letnie doświadczenie we wsparciu zarządów wielu firm w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze strategii. Posiada unikalne kompetencje w zakresie budowania i zarządzania ekosystemami zorientowanymi na klienta. Ma duże doświadczenie w budowaniu efektywności marketingu i stymulacji wzrostu sprzedaży w wielu sektorach (m.in. detalicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym, lotniczym i finansowym). Posiada doświadczenie w zakresie zaawansowanej analityki, technologii cyfrowej i omnikanałowej oraz poprawie kosztów i efektywności organizacji. Ukończył studia doktoranckie o zarządzaniu i ma tytuł magistra z międzynarodowego zarządzania finansami. Ponadto, jest absolwentem programu ukierunkowanego na zarządzanie organizacją i jej transformację w London Business School.

Marcin Ludwiszewski – Dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte

Jako Lider obszaru Cyberbezpieczeństwa w Deloitte w Polsce wspiera klientów w zakresie projektowania oraz wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, a także zarządzania ryzykiem  bezpieczeństwa informacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów o profilu informatycznym w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada certyfikaty CISM, CRISC oraz CISSP.

Tadeusz Dulian – Starszy Menedżer, Doradca Rodzinny w Zespole Deloitte ds. Firm Rodzinnych, Członek zespołu EMEA Deloitte Family Business Network

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla polskich firm rodzinnych w zakresie planowania sukcesyjnego, budowania ładu rodzinnego, w szczególności poprzez wdrażanie Konstytucji Rodzinnych. Prowadzi projekty doradcze dla firm rodzinnych w oparciu o polskie doświadczenia oraz międzynarodową metodologię globalnego zespołu Deloitte Family Enterprise Consulting. Moderator i panelista w konferencjach i kongresach poświęconych firmom rodzinnym, autor komentarzy prasowych oraz radiowych.

Zainteresował Cię ten newsletter?

Zobacz poprzednie wydania newslettera „Firmy rodzinne”.

Bądź na bieżąco i zapisz się na newsletter firm rodzinnych

Subskrybuj

Czy ta strona była pomocna?