Ład rodzinny

Usługi

Ład rodzinny

Pracujemy nad właściwym ładem rodzinnym

Właściwe struktury ładu rodzinnego, ustalenie ról w ramach organizacji, pozwalają na odpowiednie dopasowanie celów rodziny z przedsiębiorstwem.

Korzyści płynące z efektywnego opracowania i ustanowienia takich struktur to między innymi jasno określone granice, lepsza przejrzystość, większa zgoda, precyzyjniej określone cele, misja i wizja rozwoju firmy oraz harmonijne przekazanie biznesu kolejnym generacjom.

Z kolei niedopasowana struktura ładu rodzinnego może stwarzać wiele ryzyk i zagrozić rozwojowi organizacji. Mając to na uwadze, w naszym podejściu zawsze skupiamy się na zgodności struktur ładu rodzinnego z kulturą rodziny, zmianami w niej zachodzącymi oraz wartościami, jakie jej przyświecają.

Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje ustanawianie rad rodzinnych i innych organów dla przedsiębiorstw rodzinnych, opracowywanie polityk zatrudnienia i wynagrodzeń oraz definiowanie ról, obowiązków, praw oraz przywilejów interesariuszy. Dokumentujemy zawierane przez rodzinę porozumienia i podejmowane przez nią decyzje w formie konstytucji rodzinnej oraz ustanowieniu szeregu procedur.  Dzięki ustaleniu jasno zdefiniowanych ról i obowiązków osób w ramach organizacji, można uchronić krewnych i biznes przed negatywnymi skutkami konfliktów.

 

Działania w zakresie ładu rodzinnego:
  • analizowanie wielopokoleniowych potrzeb rodziny i przedsiębiorstwa
  • opracowywanie struktur i polityk wspierających wizję przyszłości rodziny
  • dokonywanie przeglądu obowiązujących zasad zarządzania w oparciu o najlepsze praktyki
  • wspieranie konstruktywnego dialogu i szczerych dyskusji na kluczowe tematy dla biznesu i samej rodziny
  • opracowywanie polityk wspierających wizję przyszłości rodziny
  • opracowywanie wyników dyskusji o ładzie w formie pisemnej.

Kontakt

Robert Uhl

Robert Uhl

Adwokat, Local Partner, Prawo Korporacyjne

Robert jest Adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Polsce oraz Partnerem w kancelarii Deloitte Legal. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa korporacyjnego i prawa nieruchomości, a także doradztw... Więcej