Usługi

Transformacja organizacji i zarządzanie talentami

Cyfryzacja, nowe technologie, zmieniające się warunki rynkowe czy nowe regulacje to czynniki zewnętrzne, które stale wpływają na transformację biznesu. Wewnętrznym impulsem jest często zmiana przywództwa, dynamiczny rozwój biznesu lub związana z procesem M&A konsolidacja. Niezależnie od przyczyny, z transformacją wiążą się przeważnie podobne wyzwania: jak dopasować strukturę organizacji, kompetencje, model przywództwa i kulturę do strategii biznesowej, żeby przekuć wizję transformacji w rzeczywistość i ją utrwalić. Eksperci Deloitte łączą bogate doświadczenie w zakresie transformacji z praktycznym zmysłem biznesowym. Posiadamy szeroką gamę innowacyjnych narzędzi i zasobów, zasilanych analityką, które umożliwiają wdrożenie zrównoważonej zmiany.

Rozwój zespołów w organizacji

Coraz częściej hierarchiczne modele organizacyjne są wywracane do góry nogami. Co więcej są one rozmontowywane od wewnątrz. Firmy opracowują nowe koncepcje działania, aby funkcjonować jako sieć zespołów, dzięki czemu łatwiej będzie im sprostać niesprecyzowanym i nieprzewidywalnym wyzwaniom stawianym przez dzisiejszy świat. Dowiedz się więcej (publikacja w języku angielskim)

Nowy typ lidera

Na całym świecie liderzy, bez względu na wiek, płeć czy kulturę, szykują się do przejęcia sterów w organizacjach. Na ile ci przyszli liderzy biznesu są gotowi do kierowania firmami na coraz bardziej złożonym rynku globalnym? Dowiedz się więcej (publikacja w języku angielskim)

Kultura: tworząc kulturę, wzmacniasz strategię

Trudno przecenić wpływ kultury na działalność gospodarczą: 82% respondentów badania Global Human Capital Trends 2016 uważa, że kultura może stanowić przewagę konkurencyjną. Obecnie nowe narzędzia ułatwiają liderom zarządzanie kulturą i oszacowanie jej wpływu, aby współgrała ona z postawionymi celami biznesowymi. Dowiedz się więcej (publikacja w języku angielskim).