Opieka farmaceutyczna w Polsce

Artykuł

Raport: Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną?

Rola i wyzwania współczesnej apteki

Czerwiec 2018

W Polsce jest 15 tys. aptek i 26 tys. farmaceutów, którzy mają kwalifikacje, by włączać się w proces leczenia. Stanowią oni cenny zasób pozwalający zapewnić lepszą obsługę medyczną obywateli. Wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności jest konieczne, tym bardziej, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje, a liczba aktywnych zawodowo lekarzy oraz pielęgniarek spada.

Celem tej publikacji jest zaprezentowanie decydentom i opinii publicznej możliwości wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce. Nad takimi rozwiązaniami pracuje aktualnie Ministerstwo Zdrowia, swoje pomysły na reformy ma także środowisko medyczne. Jemu szczególnie zależy na zmianach. W związku z postępującą cyfryzacją rola aptek się zmienia. Już dzisiaj apteki są zinformatyzowane, a od końca 2018 r. będą korzystać z e-recept.

Raport: Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną?

Czym jest opieka farmaceutyczna?

Według nowej definicji wypracowanej przez Ministerstwo Zdrowia opieka farmaceutyczna to działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Rolą farmaceutów jest doradzanie pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia, rzetelne przekazywanie choremu informacji, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania leków, motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń lekarskich poprzez wyjaśnienie koncepcji terapeutycznej, zwiększenie zaufania do personelu medycznego oraz zmniejszanie lęku przed inwazyjną terapią, aktywne wysłuchanie chorego w atmosferze spokoju i dyskrecji.

Z raportu dowiesz się między innymi:

 • Jaka jest rola i wyzwania współczesnej apteki w systemie ochrony zdrowia?
 • Jaka jest rola farmaceuty w polskim systemie zdrowia publicznego?
 • Jakie są trendy zmieniające opiekę medyczną, które stawiają pacjenta w centrum zainteresowania?
 • Jakie wyzwania stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia?
 • Jakie są plany reform wprowadzających opiekę farmaceutyczną?
 • Jak stworzyć dobry pilotaż działania opieki farmaceutycznej?
 • Jakie są scenariusze wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce?
 • Jak wygląda opieka farmaceutyczna w innych krajach?

Sprzyjające warunki społeczne i technologiczne

Polacy oczekują zmiany. Należymy do społeczeństw najbardziej na świecie obawiających się o stan swojego systemu ochrony zdrowia (aż 62 proc. badanych niepokoi się tą sprawą; dla porównania w USA

– 38 proc., a w Niemczech 13 proc.). Okoliczności do wprowadzenia reformy opieki farmaceutycznej są też korzystne – sprzyjają temu możliwości, które stwarzają nowoczesne rozwiązania technologiczne.

6 trendów opieki zdrowotnej

 • Wzrost wydatków na leki

Do 2020 r. przychody sektora farmaceutycznego w skali globalnej sięgną 1,3 bln dol.

 • Cyfryzacja farmacji

Nowe technologie wolniej, ale wchodzą też do świata farmacji i w niedalekiej przyszłości mogą także umożliwić obrót lekami online.

 • Wzrost na rynku leków biologicznych


Obecnie sprzedaż leków biologicznych i biopochodnych wynosi ponad 4 mld zł.

 • Automatyzacja w aptekach

Centralne sieci wymiany danych między aptekami a przychodniami i szpitalami pozwolą na robotyzacje części z obowiązków aptekarzy.

 • Informatyzacja opieki zdrowotnej

W 2020 r. w Polsce ma wejść w życie elektroniczna dokumentacja, a wszyscy farmaceuci mają mieć dostęp do e-recept.

 • Apteka jako miejsce diagnozy

Powstaje możliwość przeprowadzenia podstawowych badań w aptece i włączenie apteki do systemu zdrowia dzięki istniejącym i powstającym systemom informatycznym.

 

3 scenariusze działań

Biorąc pod uwagę z jednej strony niezaspokojone zapotrzebowanie na usługi medyczne, z drugiej ograniczenia kadrowe polskiej służby zdrowia, zaproponowaliśmy 3 scenariusze [AL1] wprowadzenia opieki farmaceutycznej, jako alternatywy dla poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Jak wynika z obliczeń, wprowadzenie takiej opieki wiązałoby się z zaangażowaniem 26 tys. farmaceutów pracujących w 15 tys. aptekach i mogłoby przynieść nawet 4 mld zł oszczędności, bez obciążania budżetu państwa dodatkowymi kosztami.

Czy ta strona była pomocna?