Mergers & Aquisitions

Usługi

Mergers & Aquisitions

Od opracowania strategii do wyboru odpowiedniego partnera... Od szczegółowego badania due diligence do domknięcia transakcji... Od początku do końca - pomagamy przeprowadzić transakcję, integrację czy wydzielenie, jednocześnie generując wartość dla klienta.

Połączenie firm w formie fuzji lub przejęcia - to jedna z najtrudniejszych operacji biznesowych, podobnie jak wydzielenie części działalności lub dezinwestycja. Transformacja, będąca wynikiem udanej transakcji, może całkowicie zmienić sytuację firmy, natomiast ryzyko, związane z niepowodzeniem lub nieosiągnięciem planowanych wyników jest na tyle duże, że spędza sen z powiek członkom zarządu.

Przy grze o tak wysoką stawkę warto zapewnić sobie sukces. Deloitte zatrudnia ponad 6.000 specjalistów ds. fuzji i przejęć w ponad 150 krajach. Mamy więc wyjątkowe możliwości świadczenia klientom korporacyjnym i inwestorom private equity, podejmującym tego rodzaju decyzje strategiczne, kompleksowych usług doradczych, obejmujących cały proces fuzji czy przejęcia. Oferowane przez nas usługi i rozwiązania zaspokoją potrzeby każdego klienta, związane z integracją, konsolidacją czy wydzieleniem i uwzględniają cały proces przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.

Warto zapewnić sobie należytą przewagę konkurencyjną przed, w trakcie i po zakończeniu transakcji, wykorzystując możliwości, jakie daje iDeal, nowoczesna platforma analityczna opracowana przez Deloitte. Dzięki ogromnym zasobom danych umożliwia ona prowadzenie pogłębionych studiów i analiz i podejmowanie trafnych decyzji w toku badania due diligence, negocjacji, a także po domknięciu transakcji.

Celem stosowanych przez nas strategii i rozwiązań jest maksymalizacja wartości, generowanej dla klienta i jego udziałowców, niezależnie od tego, interesuje go rozwój taktyczny, racjonalizacja działalności czy redukcja kosztów.

Wykorzystując ogromną wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów oraz nowoczesne narzędzia analityczne nasz zespół M&A Strategy & Diligence wspiera klientów w toku realizacji najważniejszych procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu transakcji.

Nasza specjalistyczna usługa Strategic Cost Transformation umożliwia identyfikację i wykorzystanie możliwości trwałej racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie podlegającym restrukturyzacji i reorganizacji. Dobra znajomość branży, wsparta analizą danych, pozwala klientowi zoptymalizować wartość zrealizowanej transakcji.

Nasi specjaliści pomogą dopasować do strategii firmy, zaprojektować i wdrożyć kompleksowe rozwiązania, zapewniające sukces transakcji i obejmujące cały proces - od planowania perspektywicznego do restrukturyzacji potransakcyjnej. Dzięki temu firma osiągnie oczekiwane wyniki we wszystkich najważniejszych obszarach transakcji: zarządzaniu projektem, optymalizacji działalności handlowej, operacji i łańcucha dostaw, systemów informatycznych, zarządzaniu kapitałem ludzkim i finansowaniu.

Kontakt

Anita Bielańska

Anita Bielańska

Dyrektor, M&A Strategy, Consulting

Anita jest Dyrektorem w dziale Konsultingu oraz liderem zespołu M&A Strategy w Warszawie. Posiada ponad 14 lat doświadczenia w przygotowywaniu analiz rynkowych, przeglądach biznes planów, przygotowywa... Więcej