deloitte edukacja

Artykuł

Deloitte wspiera równy dostęp do edukacji  

Dzięki stypendiom 20. dzieci w trudnej sytuacji życiowej będzie mogło rozwijać swoje pasje na Uniwersytecie Dzieci

Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

Firma doradcza Deloitte wsparła program stypendialny Fundacji Uniwersytet Dzieci skierowany do uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin. Dzięki darowiźnie dwadzieścioro uczniów będzie mogło uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci w najbliższym roku akademickim. To kolejny etap współpracy Fundacji z Deloitte. Wcześniej eksperci firmy przeprowadzili około 200 warsztatów dla ponad 4000 dzieci, m.in. o tym skąd się biorą pieniądze, czym jest budżet i dlaczego trzeba płacić podatki. Zajęcia w biurach Deloitte w największych polskich miastach to część globalnego programu edukacyjnego Deloitte WorldClass. Jego autorzy chcą pomagać młodym ludziom w przygotowaniach do wejścia na rynek pracy. W ciągu 13 lat jego zasięgiem ma zostać objętych 50 mln osób na świecie.

Firmę doradczą Deloitte i Fundację Uniwersytet Dzieci łączy wiara w potrzebę wzmacniania edukacji pozaszkolnej w Polsce. Poprzez zabawę i przekazywanie wiedzy w przyjazny sposób, najmłodsi mogą szybciej i skuteczniej się uczyć, a nauka zmienia się w przyjemność. Dzięki Internetowi dzieci mają dostęp do informacji, co sprawia, że chętniej sięgają po wiedzę wychodzącą poza podstawy programowe i konfrontują ją z informacjami przekazywanymi w szkole przez nauczycieli. – Każde dziecko, niezależnie od tego z jak zamożnej rodziny pochodzi, ma prawo do poszukiwania pasji, rozwijania talentów, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Rolą dorosłych jest pomóc im, aby jak najlepiej mogły zrozumieć otaczający je świat i wejść w dorosłość pewnym krokiem. Rozumiemy potrzebę uświadamiania wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej. Cieszymy się, że prowadzone dotychczas przez naszych ekspertów zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem dzieci – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce. 

Pieniądze to nie wszystko

Deloitte wspiera edukację, w szczególności w obszarze ekonomii i finansów, ale rozszerzanie zakresu tematycznego o wszelkie pozaekonomiczne zagadnienia postrzega jako dużą korzyść. W tym roku firma doradcza przekazała darowiznę dla Fundacji Uniwersytet Dzieci, dzięki której dwadzieścioro uczniów będzie mogło uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci w roku akademickim 2019/2020. Zajęcia będą prowadzone na pięciu różnych kierunkach, przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców dla uczniów w grupach wiekowych od 6 do 16 lat. – Nie ma lepszej formy zdobywania wiedzy niż czerpanie jej od praktyków. Młody człowiek musi zobaczyć, poczuć, uwierzyć w to, że czymś warto się zainteresować. Na Uniwersytecie Dzieci wykładowcami są właśnie tacy nauczyciele, którzy z pasją i błyskiem w oku mówią o tym, czym sami żyją na co dzień. Wiem też, że jest to dla nich duże wyzwanie, ale też, jak sami przyznają, doskonała zabawa – mówi Anna Grąbczewska, prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Pieniądz, czyli co?

Deloitte rozpoczął współpracę z Fundacją Uniwersytet Dzieci w 2017 roku. Od tej pory eksperci firmy doradczej i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji przeprowadzili w sumie ponad 200 interaktywnych warsztatów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w obszarach takich jak podatki i doradztwo prawne, audyt, konsulting czy zarządzanie ryzykiem. Podczas zajęć prowadzonych w biurach firmy dzieci dowiedziały się w jaki sposób ludzie płacili, zanim powstały pieniądze, jak wyglądały one dawniej, co to jest handel barterowy, a także jakie formy płatności mamy do dyspozycji dzisiaj. Eksperci odpowiadali również na pytania, skąd każda firma czerpie przychody, jakie ponosi koszty, na jakiej zasadzie działa budżet firmy, a także dlaczego, mimo że płacimy podatki, nie zawsze wystarcza pieniędzy z budżetu państwa. Dzieci oceniły jakość warsztatów i efektywność prowadzących na 94 proc. czyli „super”. – To jest wspaniały wynik, a doceniamy go tym bardziej, że to ocena dzieci, a więc najszczerszych i najbardziej wymagających odbiorców – mówi Tadeusz Dulian, Starszy Menedżer w Deloitte Private. – Nasi eksperci skrupulatnie przygotowywali się do każdego takiego spotkania i wkładali w nie całe serce. Przyznają, że rozmowa z kilkulatkami o ekonomii dla wielu była sporym wyzwaniem, bo wytłumaczenie dziecku, czegoś co trudno jest pojąć dorosłym i wykształconym osobom, wcale nie jest łatwe. Tak więc Uniwersytet Dzieci okazuje się być niezłą szkołą także dla dorosłych – dodaje ekspert.

Równe szanse w dostępie do szeroko rozumianej edukacji są dla Deloitte jednym z kluczowych czynników usprawniania edukacji w Polsce. Zaangażowanie firmy w pracę Uniwersytetu Dzieci i wsparcie Fundacji wpisuje się w działający od 2017 roku globalny program WorldClass, który wspiera edukację najmłodszych i rozwój kwalifikacji zawodowych. Wszystko to dzieje się we współpracy ze szkołami, biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi po to, by jak najlepiej przygotować lokalne społeczności do korzystania ze zdobyczy gospodarczych. Do 2030 roku zasięgiem programu ma być objętych 50 mln ludzi na świecie.

Czy ta strona była pomocna?