Nowoczesne technologie i zaangażowanie nowych pokoleń fanów w centrum zainteresowań branży sportowej

Informacje prasowe

Nowoczesne technologie i zaangażowanie nowych pokoleń fanów w centrum zainteresowań branży sportowej

Działania na rzecz klimatu, dbanie o różnorodność i zdrowie psychiczne konieczne dla dalszego funkcjonowania organizacji sportowych

Warszawa, 11 września 2023 r.

Trendy wyznaczane przez nowe pokolenia kibiców, rozwój nowoczesnych technologii oraz przewidywana opłacalność finansowa sportu będą przyciągać do tej branży kolejnych inwestorów. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte The Future of Sport. Forces of change that will shape the sports industry by 2030, prywatne inwestycje będą motorem napędzającym profesjonalizację i komercjalizację rozgrywek. Ze względu na dużą konkurencję, zmiany czeka również rynek transmisji wydarzeń sportowych.

Branża sportowa stoi obecnie przed wyzwaniem w postaci przyciągnięcia fanów z młodszych pokoleń przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania dotychczasowych konsumentów treści. Przewiduje się, że osoby urodzone w latach 1996-2010 wkrótce zajmą pozycję millenialsów jako najbardziej licznego pokolenia na świecie, co nie pozostanie bez wpływu na kierunek rozwoju branży sportowej. Pokolenia Z oraz Alfa (osoby urodzone w latach 2011-2025) oczekują bardziej spersonalizowanego i dostępnego na żądanie doświadczenia sportowego, co wymusza poszukiwanie bardziej dynamicznych i angażujących formatów oraz treści.

Dostrzegamy wzrost zainteresowania inwestycjami w platformy technologiczne i rozwiązania, które z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników, a z drugiej – zaoferować bardziej spersonalizowane i bezpośrednie doświadczenia. Organizacje sportowe zaczynają korzystać z rozwiązań typu Customer Data Platform, aby lepiej zrozumieć swoich kibiców, sportowców i partnerów oraz poznać ich preferencje w poszczególnych kanałach kontaktu

–mówi Jakub Górnik, partner associate w Deloitte Digital.

Na przetasowania na rynku i zmiany strategii medialnych oraz rozszerzanie oferty fan experience muszą się przygotować także podmioty dysponujące prawami do transmisji.

Możemy przygotować się na zmiany układu sił na polskim rynku praw do transmisji wydarzeń, w związku z decyzjami strategicznymi ze strony głównych graczy. Globalnym trendem na rynku transmisji wydarzeń sportowych jest rosnące zainteresowanie możliwością nadawania rozgrywek na żywo ze strony dostawców usług streamingowych. Oznacza to konkurencję dla nadawców telewizyjnych. Natomiast z punktu widzenia organizacji sportowych wzrost zainteresowania zakupem praw do transmisji może przekładać się na dodatkowe środki do stworzenia bardziej atrakcyjnego widowiska. Innowacyjne i spersonalizowane doświadczenie, a tym samym większe zaangażowanie fanów, jest drogą do maksymalizacji przychodów organizacji sportowych

– mówi Tomasz Borowy, partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem, przedstawiciel Grupy Sportowej Deloitte.

Popularność nowych formatów i dyscyplin sportowych wśród młodszych pokoleń może także oznaczać zmiany w zakresie głównego nurtu transmitowanych wydarzeń. Przykładowo surfing i skateboarding znalazły się w piątce najczęściej oglądanych dyscyplin na wybranych rynkach podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, co pokazuje jak ważne jest lepsze zrozumienie preferencji odbiorców.


Rosnący wpływ młodych odbiorców

Odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania młodych kibiców będzie miało istotną rolę w rozwoju branży sportowej. O ile dostosowywanie się sportu do źródeł inwestycji czy postępu technologicznego nie jest niczym nowym, o tyle stosunkowo świeżym zjawiskiem jest silna presja konsumencka. Coraz częściej o sympatii bądź jej braku do danej drużyny sportowej nie decydują jej wyniki, lecz stosunek do kwestii środowiskowych, społecznych, wiarygodność czy zobowiązania podejmowane w zakresie równości i różnorodności. To m.in. nastawienie młodych osób do równości jest źródłem rosnących inwestycji w sport kobiet czy tworzenia mieszanych płciowo drużyn. Istotna dla młodszych odbiorców może być również odpowiedź branży sportowej na dylematy związane z korzystaniem z nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji.

Dane Deloitte wskazują na dużą otwartość świata sportu do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Tylko w 2022 roku od 4 do 5 milionów fanów kupiło lub otrzymało w prezencie sportowe przedmioty kolekcjonerskie NFT. Prognozy Allied Market Research przewidują natomiast, iż globalna sztuczna inteligencja w branży sportowej będzie warta ponad 19 miliardów dolarów w 2030 roku.

Wpływ wartości konsumentów na branżę sportową jest najsilniej widoczny w obszarze rozwiązań DEI (Diversity, Equity & Inclusion). W Stanach Zjednoczonych (2022 r.) i w Walii (2023 r.) wprowadzane zostały porozumienia mające na celu wyrównanie płac piłkarek i piłkarzy. Zawodniczki i zawodnicy apelują do swoich organizacji sportowych o podejmowanie tematów związanych z równością płci czy przeciwdziałaniem rasizmowi. Nadchodzące wielkie wydarzenia sportowe mają odzwierciedlać dynamicznie zachodzącą zmianę społeczną. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą pierwszymi, w których udział weźmie równa liczba kobiet i mężczyzn.


Odpowiedź sportu na kryzys klimatyczny

Od organizacji sportowych, poddawanych wzmożonej kontroli pod kątem ich wpływu na otoczenie, wymaga się przyjęcia nie tylko bardziej zrównoważonych praktyk, ale także uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w swojej strategii biznesowej. Młodsze pokolenia zaczynają oczekiwać wzięcia odpowiedzialności za swój wpływ nie tylko od marek, ale także od związków sportowych, które poza minimalizowaniem negatywnego wpływu środowiskowego, mają ogromny potencjał w edukowaniu i kształtowaniu pozytywnych postaw.

Widzimy, że niektóre organizacje już teraz podejmują wysiłki, aby konieczność zminimalizowania swojego negatywnego wpływu na środowisko przekuć w sukces sportowy. Przykładem podjęcia realnych działań może być UEFA, która nie tylko stworzyła i ogłosiła swoją strategię zrównoważonego rozwoju „Strength through Unity 2030”, ale dzięki niej inspiruje, aktywizuje i przyspiesza wspólne działania europejskiego środowiska piłkarskiego na rzecz poszanowania praw człowieka i środowiska, które zostały ujęte w 11 politykach. Celem strategii jest zmobilizowanie różnych podmiotów świata piłkarskiego wokół wspólnego podejścia mającego na celu budowanie lepszej przyszłości piłki nożnej, co jest konieczne także ze względu na rosnące oczekiwania inwestorów oraz potencjalnych sponsorów wydarzeń sportowych

– mówi dr Marta Karwacka, starsza menedżerka, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.


Sportowy well-being

Sport tworzą nie inwestycje i widzowie, a zawodnicy. Większa uwaga poświęcana dobrostanowi sportowców napędza pozytywne zmiany w zakresie bezpieczeństwa w wielu dyscyplinach sportowych. Wzmożona koncentracja społeczeństwa na zdrowiu psychicznym i fizycznym skłania organizacje do skupiania się na dostępności i likwidacji barier w sporcie.

Dotychczas w dyskusjach na temat zdrowia sportowców dominował obszar dobrostanu fizycznego – wszelkiego rodzaju kontuzje, obciążenia organizmu. Ostatnimi czasy coraz większą uwagę poświęca się jednak aspektom mentalnym osób zawodowo uprawiających sport. Profesjonalne organizacje sportowe coraz chętniej podejmują ten temat i wdrażają mechanizmy wsparcia, traktując obszar zdrowia psychicznego priorytetowo. Towarzyszy temu wprowadzanie nowych zasad i wytycznych skoncentrowanych na poprawie dobrostanu sportowców

– mówi Krzysztof Wilk, partner, lider praktyki Life Sciences & Health Care, Deloitte.

Raport Deloitte wskazuje, że coraz więcej organizacji zauważa potrzebę wsparcia swoich sportowców w tym zakresie, choć ta kwestia wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. Mogą mu sprostać dostosowując warunki pracy, czy doskonaląc technologie, które pomagają monitorować parametry zdrowotne zwiastujące problemy psychiczne – np. jakość snu czy poziom hormonów.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

 

O badaniu:
Raport „The Future of Sport. Forces of change that will shape the sports industry by 2030” bazuje na rozmowach z siecią globalnych partnerów biznesowych Deloitte, prowadzonych w trakcie minionych kilku lat.

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?