Deloitte wspiera działania proekologiczne

Informacje prasowe

Deloitte wspiera działania proekologiczne

Firma doradcza znalazła się w gronie sygnatariuszy – inicjatorów Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce

Warszawa, 13 listopada 2019 r.

Firma doradcza Deloitte znalazła się w gronie firm, które przystąpiły do Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce. Inicjatywa, pod auspicjami Pracodawców RP, zrzesza podmioty gospodarcze, chcące włączyć się do walki o neutralność klimatyczną Polski.

Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce powinna stać się naszą mapą drogową na najbliższe lata. W trosce o przyszłe pokolenia nie możemy pytać „czy” tylko „jak szybko” musimy zacząć działać, by ocalić to, czym jako ludzkość dysponujemy i naprawić to, co zostało już zniszczone. Na biznesie spoczywa szczególna odpowiedzialność za stan i poprawę klimatu. Jako Deloitte podejmujemy szereg działań proekologicznych, a przystąpienie do Karty jest jednym z nich

- mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Halina Frańczak - Deloite TOP Marka

Sygnatariusze Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce zobowiązują się m.in. do realizowania celów gospodarki obiegu zamkniętego. Aktywność na rzecz poprawy klimatu ma również objąć działania edukacyjne wśród pracowników oraz konsumentów.

W dążeniu do neutralności klimatycznej dotychczasowe cele biznesowe, skoncentrowane głównie na wyniku finansowym, muszą zostać przeorientowane. Zmiana perspektywy i świadomości ekologicznej następuje po obu stronach – producenta i konsumenta. Biznes nie ma dziś innego wyjścia, nie tylko dlatego, że pojawiają się coraz silniejsze regulacje, ale także, albo przede wszystkim z tego powodu, że coraz częściej oczekują tego konsumenci. Bez aktywnego i realnego zaangażowania biznesu, dostawców, pracowników i edukacji otoczenia, w tym konsumentów osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie niemożliwe

- dodaje Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Halina Frańczak - Deloite TOP Marka

Jako międzynarodowa firma konsultingowa Deloitte zobowiązała się do końca roku finansowego 2025 zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych z 2017 roku o:

  • 36 proc. z używanej powierzchni biurowej
  • 11 proc. z floty samochodowej
  • 10 proc. z podróży służbowych (na pracownika).
     

Ponadto po raz pierwszy firma zdecydowała się także na zrekompensowanie wszystkich emisji z podróży lotniczych w roku finansowym 2019 poprzez zakup kredytów węglowych, które zostały poddane audytowi zewnętrznemu.

 

Link do Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce

Link do Global Impact Report

Subskrybuj „Informacje prasowe”

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?