Największe sieci detaliczne generują przychody na poziomie prawie 6 bln dolarów

Informacje prasowe

Największe sieci detaliczne generują przychody na poziomie prawie 6 bln dolarów

Zdrowe podstawy biznesowe pozwalają detalistom skoncentrować się na zrównoważonym rozwoju

Warszawa, 7 marca 2023 r.

W ostatnim roku obrotowym przychody 250 największych detalistów na świecie wzrosły o 8,5 proc. Liderem pozostaje sieć Walmart, a amerykańskie firmy umocniły swoją pozycję na tym rynku. Jak wynika z raportu „Global Powers of Retailing 2023. Revenue growth and continued focus on sustainability”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, po trudniejszych dla branży pandemicznych latach największe światowe sieci detaliczne poprawiły swoje wyniki finansowe i inwestują w działalność zgodną ze zrównoważonym rozwojem, który staje się coraz bardziej istotny dla wielu grup konsumentów.

W minionym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2022 r.) stopa wzrostu przychodów największych detalistów wyniosła 8,5 proc., czyli więcej niż 5,2 proc. rok wcześniej.

Aby znaleźć się w rankingu Top 250, firma musiała osiągnąć przychód o wartości co najmniej 4,5 mld dolarów. Łącznie wpływy ze sprzedaży detalicznej dla 250 największych firm wyniosły 5,7 biliona dolarów, co w przybliżeniu oznacza średnio 22,6 mld dolarów na firmę. Detaliści z rankingu Deloitte zanotowali marżę zysku netto na poziomie 4,3 proc., zatem o jeden punkt procentowy więcej niż przed rokiem.

Raport: Global Powers of Retailing 2023

Przejdź do strony raportu

W omawianym okresie rynek detaliczny uległ wyraźnej poprawie. Zmiany na korzyść wynikają z częściowego złagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz powrotu konsumentów do konsumpcji oraz nawyków zakupowych sprzed pandemii. Przed rynkiem jednak nowe wyzwania na horyzoncie, wynikające z rosnących cen, osłabiających się nastrojów konsumenckich, a także sytuacji geopolitycznej.

– mówi Bartosz Bobczyński, partner, lider Consumer Industry w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

W ciągu najbliższego roku będziemy prawdopodobnie świadkami stabilizacji lub odwrócenia się procesów gwałtownego wzrostu inflacji i zwyżkowania cen, a przy tym zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw nie powinny już tak doskwierać sieciom handlowym jak w roku poprzednim. Jednocześnie należy spodziewać się, że wywołane wojną między Rosją a Ukrainą oraz zmianami klimatycznymi zakłócenia gospodarcze będą się utrzymywać.
 

Na podium bez zmian

10 największych detalistów na świecie ma 34 proc. udziału w łącznych przychodach Top 250, a ich wzrost przychodów to 12,4 proc. Trzej najlepsi sprzedawcy utrzymali swoje pozycje. Tak jak w poprzednich latach liderem jest amerykański gigant Walmart. Jego przychody w minionym roku obrotowym wzrosły o 2,4 proc. Na drugim miejscu znajduje się Amazon ze wzrostem w wysokości 12 proc., a na trzecim Costco Wholesale Corporation ze sprzedażą wyższą o 17,5 proc. niż rok wcześniej. Wszystkie trzy firmy pochodzą ze Stanow Zjednoczonych. W pierwszej dziesiątce znajdują się tylko trzy firmy niewywodzące się z tego kraju: niemiecki Schwarz (właściciel sieci Lidl i Kaufland, miejsce 4.), chiński JD.com (miejsce 7.) oraz niemiecki Aldi Einkauf (miejsce 9.).

W pierwszej dziesiątce zaobserwowano wzrost przychodów z działalności zagranicznej o 2,8 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku finansowego. Złożona marża zysku netto wzrosła zaś o 0,2 punktu procentowego, z wartości 3,9 proc. do 4,1 proc.

Warto zwrócić uwagę, że marże zysku netto w Top 10 znacznie się różnią od siebie i mieszczą się w przedziale od -0,5 proc. do 10,9 proc. Target, Walgreens i Amazon zwiększyły marże zysku o ponad 1,5 punktu procentowego. Taki wzrost rentowności nastąpił mimo utrzymującego się negatywnego wpływu pandemii, inflacji, która oddziałuje na ceny energii i towarów oraz pomimo rosnących kosztów pracy

– tłumaczy Monika Warmbier, partner, liderka zespołu Finance & Performance w Polsce, Deloitte.


Najwięcej z 250 najlepszych sprzedawców ma swoją główną siedzibę w Europie – 90. Ich udział w przychodach Top 250 wyniósł 33,2 proc., pod tym względem ustępując firmom amerykańskim, których udział wynosi aż 47,9 proc.


Dominacja FMCG, największe wzrosty w sektorze odzieży

Sprzedawcy odzieży i akcesoriów wyprzedzili inne sektory, osiągając wzrost przychodów aż o 31,3 proc. Drugie pod tym względem okazały się sieci oferujące zróżnicowany asortyment (15,6 proc.). Kluczowy w rankingu jest natomiast sektor dóbr konsumpcyjnych (FMCG), do którego należy ponad połowa firm na liście Deloitte (136). Razem wygenerowały one 63,8 proc. przychodów Top 250.

Grupa Fastest 50 Retailers to z kolei 50 firm z branży detalicznej, które osiągnęły najwyższe złożone roczne stopy wzrostu (CAGR) przychodów w ostatnich 5 latach finansowych. Ich przychody wzrosły o 20,1 proc. rok do roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku reszty firm ujętych w zestawieniu Top 250.

Co ciekawe, liczba firm sprzedających artykuły sportowe, jak również odzież i akcesoria, jest nieproporcjonalnie wyższa w zestawieniu Fastest 50 niż w całym Top 250.

Zmiany w rozkładzie wydatków konsumentów można częściowo przypisać złagodzeniu ograniczeń związanych z COVID-19. W omawianym okresie do grupy Fastest 50 weszli sprzedawcy artykułów gospodarstwa domowego, domy towarowe, sklepy z odzieżą/obuwiem oraz sklepy-hurtownie typu cash & carry/ warehouse club, wypierając z rankingu niektóre supermarkety, drogerie i apteki, sklepy dyskontowe, całodobowe i zlokalizowane na stacjach benzynowych. Pokazuje to kierunek, w którym rozwija się ta branża

– mówi Marcin Stark, senior manager, Monitor Deloitte.


Nacisk na zrównoważony rozwój

W ciągu ostatnich kilku lat w sektorze dóbr konsumenckich obserwowano stały wzrost zainteresowania zrównoważonym rozwojem, przy czym 73 proc. dyrektorów zarządzających w tej branży zwiększyło inwestycje na ten cel w ciągu ostatniego roku. Punkt ciężkości wysiłków firm z branży retail przesuwa się w kierunku czterech nowych obszarów: sprzedaży towarów używanych i z drugiej ręki; zrównoważonego łańcucha dostaw; osiągania celów zrównoważonego postępu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (takich jak blockchain oraz sztuczna inteligencja) oraz działania zgodnego z regulacjami ESG.

Kwestie zrównoważonego rozwoju są coraz istotniejsze dla firm z sektora detalicznego. Wpływ mają na to nie tylko nowe regulacje, szczególnie te w zakresie konieczności sprawozdawczości niefinansowej, ale także zmieniające się oczekiwania konsumentów. A ci w coraz większym stopniu przy wyborze marek czy produktów uwzględniają kwestie wpływu na środowisko. Jest to szczególnie widoczne wśród grup młodych konsumentów, którzy są bardziej świadomi, ale także wyczuleni na zjawisko ‘greenwashing-u’. W konsekwencji firmy z tego sektora coraz mocniej inwestują w obszar zrównoważonego rozwoju i koncentrują się na wdrażaniu dobrych praktyk w każdym aspekcie swojej działalności.

– mówi Bartosz Bobczyński.

O raporcie

Raport przedstawia stu największych na świecie detalistów, w oparciu o skonsolidowaną wielkość sprzedaży za rok obrotowy 2021 (definiowany jako rok obrotowy obejmujący okres 12 miesięcy od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022) i ogólnie dostępne dane, oraz zawiera ocenę wyników w podziale na poszczególne regiony geograficzne i sektory produktów. Raport omawia również kluczowe trendy kształtujące rynek sieci detalicznych.Czy ta strona była pomocna?