Awanse w Deloitte – nowi Partnerzy

Informacje prasowe

Awanse w Deloitte – nowi Partnerzy

Siedmiu nowych partnerów w działach audytu, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego

Warszawa, 23 czerwca 2020 r.

1 czerwca do grona partnerów Deloitte dołączyło siedmiu doświadczonych profesjonalistów. Nowymi partnerami w dziale Audit&Assurance są Krystyna Palka-Ichas i Łukasz Michorowski, w dziale Zarządzania Ryzykiem Jakub Garszyński, w dziale Konsultingu Wiesław Kotecki i Olga Lipińska-Bielan, natomiast w dziale Tax&Legal Paweł Banasik i Krzysztof Gil. Eksperci, którzy dołączyli do grona partnerów firmy, na co dzień pracują w biurze Deloitte w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach.

Awanse partnerskie są naturalną konsekwencją rozwoju naszej firmy i poszerzania zakresu działań we wszystkich praktykach. Wszyscy nowi partnerzy są związani z Deloitte od kilku, a niektórzy nawet od kilkunastu lat. Dogłębnie znają firmę i rynek usług doradczych. Ich wiedza, profesjonalizm, zaangażowanie oraz dotychczasowe sukcesy w pracy z klientami wzmocnią nasze grono liderów, przyczyniając się do dalszego rozwoju firmy

– mówi Tomasz Konik, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Tomasz Konik | Deloitte

Krystyna Palka-Ichas związana jest z Deloitte od prawie 20 lat. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych, podmiotów publicznych i prywatnych, raportujących wg różnych standardów rachunkowości. Krystyna specjalizuje się w sektorze produkcji, sprzedaży detalicznej i usług oraz centrach usług wspólnych. Odpowiada za działania Klubu SheXO w południowej Polsce (Kraków, Rzeszów oraz Katowice), a na co dzień pracuje w biurze w Krakowie. Jest członkiem Polskiej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants). Posiada również tytuł międzynarodowego biegłego rewidenta (FCCA).

Z kolei Łukasz Michorowski, także należący do zespołu Audit&Assurance, związany jest z warszawskim biurem Deloitte. W latach 2011-13 pracował w londyńskim biurze firmy, pełniąc rolę managera w departamencie audytu obsługującym spółki z branży budowlanej i nieruchomości. W sumie z Deloitte łączy go 14 lat pracy. Jego doświadczenie obejmuje audyt dużych i skomplikowanych organizacyjnie grup kapitałowych, a także spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Był także zaangażowany w wiele projektów, które między innymi obejmowały przeprowadzenie finansowego „due-diligence” oraz szereg projektów doradczych dla spółek z branży nieruchomości i budownictwa. Łukasz jest członkiem Polskiej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Nowy partner w dziale Zarządzania Ryzykiem Jakub Garszyński pracuje w łódzkim biurze Deloitte od ponad 14 lat. Specjalizuje się w obszarze doradztwa i audytu technologicznego. Doradza klientom w kwestiach zarządzania ryzykiem, IT governance, organizacji procesów IT, bezpieczeństwa informacji i kontroli wewnętrznej, strategii IT oraz zgodności. Prowadził liczne audyty w oparciu o standardy ISAE3000 oraz ISAE3402. Jakub kieruje także zespołem świadczącym usługi dotyczące chmury obliczeniowej (and. cloud), pomagając klientom w zakresie przygotowania strategii chmurowych, wdrażania usług w oparciu o chmurę, transformacji, migracji i zgodności z przepisami. Współpracuje z globalnymi dostawcami usług w chmurze i doradza w zakresie informatycznych aspektów fuzji, przejęć i dezinwestycji. W trakcie swojej kariery uczestniczył w ponad 50 procesach M&A doradzając w aspektach technologicznych.

Do działu Konsultingu dołączyło dwóch partnerów. Wiesław Kotecki (4 lata w Deloitte), na co dzień pracuje w biurze w Warszawie. Jest liderem zespołu Customer Strategy & Applied Design. Podczas swojej 15-letniej kariery wspierał klientów w obszarze projektowania doświadczeń użytkowników. W pracy skupia się na budowaniu przewag konkurencyjnych w oparciu o perspektywę klienta i jej wykorzystanie w transformacji cyfrowej. Realizował projekty w 30 krajach. Specjalizuje się w branży finansowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz ochrony zdrowia. Jego projekty były wielokrotnie nagradzane. Wiesław Kotecki jest pomysłodawcą i współzałożycielem największej w Europie konferencji dotyczącej user experience  – UX Poland, oraz współzałożycielem Uselab, lidera na rynku projektowania User Experience, która to firma połączyła się z Deloitte Digital. Jest gospodarzem jednego z najbardziej popularnych podcastów biznesowych w Polsce (Człowiek, Biznes, Technologia).

Z kolei Olga Lipińska-Bielan pracuje w Deloitte od ponad 10 lat, na co dzień w biurze w Warszawie. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań obejmujących potrzeby biznesowe i technologiczne klienta. Bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu we wdrażaniu systemów w obszarze doradztwa technologicznego, Olga koncentruje się na projektach transformacji cyfrowej, w szczególności przy użyciu platformy Salesforce. Jest liderem zespołu Digital Customer Solutions w Deloitte Digital, który wspiera klientów w realizacji strategii w obszarze transformacji sprzedaży, obsługi klienta oraz operacjonalizacji doświadczeń cyfrowych. Wcześniej Olga kierowała projektami w obszarach transformacji HR, ryzyka, regulacji i zgodności oraz doradztwa dla instytucji finansowych. Olga ma bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami łączącymi funkcje techniczne i biznesowe. Brała udział w międzynarodowych projektach w Wielkiej Brytanii, Austrii, Danii, Dubaju czy we Włoszech oraz państwach Europy Centralnej. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte Olga spędziła ponad 15 lat za granicą, w tym pracując 2 lata w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

Nowy partner w dziale Tax&Legal Paweł Banasik, jest związany z Deloitte od 7 lat, na co dzień pracuje w biurze w Warszawie. Jest doradcą podatkowym i odpowiada za Zespół Podatku od Nieruchomości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań podatkowych, podatków majątkowych, a także rozliczania inwestycji. Realizował liczne projekty dla największych podmiotów w kraju, wielokrotnie reprezentował klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Paweł jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców podatkowych w kraju, kilkukrotnie wybieranym w niezależnych rankingach na najlepszego eksperta w zakresie podatku od nieruchomości w Polsce. Jest wykładowcą uniwersyteckim, współautorem publikacji naukowych, a także autorem komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym.

Z kolei Krzysztof Gil (prawie 13 lat w Deloitte) na co dzień pracuje w biurze w Katowicach. Jest doradcą podatkowym i odpowiada za Zespół Podatku Dochodowego od Osób Prawnych oraz Zespół doradztwa dla klientów prywatnych (Deloitte Private) w Polsce Południowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tych obszarach, w tym zdobywane w międzynarodowym dziale podatkowym w biurze Deloitte w Luksemburgu. Doradzał przy największych polskich fuzjach i przejęciach. Z powodzeniem reprezentował także polskich klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest autorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, komentarza do regulacji MDR oraz licznych publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Krzysztof Gil posiada tytuł doktora prawa podatkowego.

Czy ta strona była pomocna?