Pięciu nowych partnerów w Deloitte

Informacje prasowe

Pięciu nowych partnerów w Deloitte

Awanse w Dziale Doradztwa Podatkowego i Konsultingu

Warszawa, 6 czerwca 2019 r.

Efektem wzmocnienia pozycji Deloitte jako wiodącej firmy doradczej na rynku są m.in. awanse w jej strukturach. Od czerwca do grona partnerów Deloitte dołączyło pięciu doświadczonych dyrektorów. W Dziale Doradztwa Podatkowego i Prawnego są to Agnieszka Mitoraj i Marek Gizicki, w Dziale Konsultingu Marcin Piskorski, a w Dziale Zarządzania Ryzykiem Mariusz Ustyjańczuk oraz Paweł Spławski.

– Cieszę się, że do grona partnerów Deloitte dołączają kolejni doświadczeni pracownicy. Ich wiedza, profesjonalizm, zaangażowanie oraz dotychczasowe sukcesy wzmocnią grono firmowych liderów, przyczyniając się do dalszego rozwoju firmy oraz rozbudowy oferowanych klientom usług –

mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska. Wszyscy nowi partnerzy są od wielu lat związani z Deloitte, a ostatnio pełnili funkcję dyrektorów.

Agnieszka Mitoraj kieruje zespołem ds. cen transferowych w regionie północno-zachodnim (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łódź). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cen transferowych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę CIT i cen transferowych. Agnieszka Mitoraj jest również liderką regionalnego Klubu SheXO w Gdańsku, Poznaniu oraz Szczecinie.

Z kolei Marek Gizicki jest adwokatem i doradcą podatkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów. W Deloitte kieruje zespołem blisko 20 prawników specjalizujących się w prawie procesowym. Jest pełnomocnikiem przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, cywilnymi i arbitrażem gospodarczym. Występował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Jest również obrońcą w postępowaniach karnych dotyczących spraw finansowych i gospodarczych. Doradza przy transakcjach w zakresie ryzyk oraz w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu związanej z prowadzeniem spraw finansowych.

Nowy partner w Dziale Konsultingu Marcin Piskorski został jednocześnie Liderem Działu Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych. Dołączył do Deloitte w 2002 roku, tj. w momencie powstawania praktyki aktuarialnej w Polsce. Jest licencjonowanym aktuariuszem i specjalizuje się w modelowaniu aktuarialnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenach aktuarialnych dla takich celów jak: transakcje na rynku ubezpieczeniowym, Embedded Value, Solvency II czy ostatnio IFRS 17. Zarządza również zespołem AMC (Actuarial Modelling Centre) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mariusz Ustyjańczuk, nowy partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem, zajmuje się usługami Software Asset Management (SAM), których celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania oprogramowania w organizacji. Pomaga klientom ograniczać wydatki na licencje przy zachowaniu zgodności z warunkami producentów. Pracuje na styku prawa i technologii. Nadzoruje projekty wdrożenia narzędzi informatycznych wspierających procesy zarządzania oprogramowaniem, ale i dostosowania aktualnej technologii do potrzeb organizacji SAM.

Nowy partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Paweł Spławski posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, a w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru skarbu w bankach (MIFID II, EMIR, SFTR, BMR). Nowy partner będzie również odpowiadał za rozwój usług Deloitte dedykowanych dla CFO. W latach 2007 – 2017 pracował w sektorze finansowym w obszarze ryzyka oraz finansów, w tym pełnił rolę dyrektora finansowego i członka zarządu w banku oraz firmie pośrednictwa finansowego.

Subskrybuj „Informacje prasowe”

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?